Versjon 34.04.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.04.00

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.04.00

Dato: 17.03.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Ny skattemelding

I denne versjonen av Maestro Årsoppgjør lanseres både ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister og samtidig pilot for ny skattemelding for aksjeselskap.

Ny skattemelding er et nytt innsendingsformat og i tillegg en omlegging fra RF-skjemaene til en temabasert løsning. Veldig mye ser helt likt ut i programmet, og vi sorterer og fyller ut i den nye strukturen.

 

Ny innsending til Altinn/Skatteetaten

Felles for alle med ny skattemelding er ny innsendingsfunksjonalitet. Dette betyr at alle som benytter ny skattemelding må gå over til å benytte Skattemelding innlevering (for personlige) eller Skattemelding til Altinn (for aksjeselskap) som finnes under fanen Rapportering og Altinn.

Den nye innsendingen krever innlogging med ID-porten. Du kan ellers lese mer om innlogging og rettigheter på info-siden inne i programmet.

Forsendelser kan gjøres både signert og usignert.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

Den personlige skattemeldingen er også helt ny i Maestro Årsoppgjør. Dette innebærer store visuelle endringer fra gamle RF-1030, og en ganske annerledes arbeidsmetode. I tillegg er flere temaer flyttet inn i skattemeldingen, som for eksempel fiske eller formue av skog- og næringseiendom.

Skattemeldingen er nettbasert og helt integrert mot Skatteetatens beregninger. Det vil si at det er Skatteetaten som foretar alle beregninger, også skatteberegningen. Dette sikrer en korrekt behandling, og et skatteoppgjør man kan stole på.

Den personlige skattemeldingen tilgjengeliggjøres puljevis fra og med 16. mars 2022, og Skatteetaten har lovet at alle enkeltpersonforetak som sendte inn skattemeldingen sin fra fagsystem i fjor er med i den første puljen. Det vil si at forhåndsutfylte data vil være klare for de aller fleste enkeltpersonforetak som benytter ny skattemelding allerede nå.

I likhet med lønnstakere og pensjonister vil personlig næringsdrivende kunne få utbetalt skatteoppgjøret tidligere med ny skattemelding.

Vi har allerede oppdatert hjelpetekstene med mye informasjon, men vi vil også sørge for å oppdatere disse løpende etter hvert som dere stiller spørsmål.

Eiendom er dessverre ikke helt klart enda, så det er ikke mulig å legge til nye eiendommer i denne versjonen. Dette vil bli oppdatert i en senere versjon.

 

Pilot for ny skattemelding for aksjeselskap

For inntektsåret 2021 gjennomføres pilot for ny skattemelding for aksjeselskap. Piloten omfatter aksjeselskap med enkle, skattemessige forhold uten revisjonsplikt.

I programmet sorterer vi all informasjonen inn i den nye strukturen, så her er det meste godt kjent fra før av.

En av de største endringene i programmet er at det nå er mulig å hente forhåndsutfylte data også for aksjeselskap! I første omgang gjelder dette norske aksjer (tilsvarende forhold fra RF-1359), men her kan vi nok se mye spennende i årene fremover.

Vi håper så mange som mulig av dere har mulighet til å være med oss å teste piloten i år.

 

Næringsspesifikasjon

Næringsspesifikasjonen er en samling av næringsoppgaven og tilhørende vedleggsskjema. Akkurat som skattemeldingen, så er denne også temabasert. I en overgangsperiode der både ny og gammel skattemelding benyttes vil denne fylles ut via de gamle skjemaene som man fremdeles har tilgang til i programmet.

Her er det altså i all hovedsak ingen endringer i programmet. Vi sorterer og fyller ut den nye strukturen for dere.  

Det er viktig å huske at overgangen til ny skattemelding ikke skjer som følge av lovendringer, men som følge av et moderniseringsbehov. Rapporteringskravene er derfor de samme uavhengig av om man benytter ny eller gammel løsning.

Forhold tilsvarende næringsoppgave 5, begrenset regnskapsplikt, vil bli tilgjengeliggjort i en senere versjon.

 

Validering

Vi er koblet opp mot Skatteetatens valideringstjeneste som gir informasjon tilbake om feil eller mangler i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen. Man må validere før innsending, og dette vil sikre at det er lettere å gjøre rett på første innsending.  

 

Du kan lese mer informasjon om ny skattemelding på Skatteetatens nettsider, og på hjelpesidene våre.

 

 

Ellers om denne versjonen 

 

RF-1125 Bruk av bil og RF-1223 Drosje og godstransportnæring

Det er rettet en beregningsfeil i tilbakeføring av bilkostnad ved bruk av faktiske kostnader. Feilen slo inn dersom bilen var disponert i kortere enn et år.

Det er laget funksjonalitet for å postere tilbakeføring av bilkostnader også fra drosje- og godstransport skjemaet.

 

RF-1084 Lineære avskrivninger

For realiserte driftsmidler ble kostpris feilaktig rapportert med 0. Dette er rettet slik at det nå er opprinnelig kostpris som blir rapportert.

 

RF-1084 Saldoavskrivninger

Tidligere ble avhuking for fysiske driftsmidler 31.12 og 01.01 lagret (uendret) ved årsskifte. Dette er endret slik at avhuking for UB 2021 overføres til IB 2022 ved årsskifte.

Feltet for fysiske driftsmidler 01.01 er lagt til i import og eksport.

Ved import av realiserte driftsmidler i saldogruppe e, f, g, h, i og b, hvor gevinst/tap skal overføres til gevinst- og tapskonto, oppretter vi automatisk kobling til gevinst- og tapsskjema i post 109. Gevinst- og tapsskjema må være opprettet før importen, og kobling gjøres basert på kommunenummer og/eller kraftverk.

 

RF-1153 Vannkraftverk

Grunnlaget i beregningen av gjennomsnittsinntekt i post 363 og 364 henter nå fra sum post 210 i stedet for post 212.

Til post 141 ble verdi for driftsmidler hentet fra saldoskjema uavhengig av om haken for fysisk driftsmiddel 31.12 var på eller av. Nå henter vi kun verdi for driftsmidler hvor haken for fysisk driftsmiddel 31.12 er på.

 

Aksjekapital

Feil knyttet til Hent tidligere innsendte verdier fra Altinn via Hent fra Altinn er nå rettet.

 

Klientopplysninger

Feil i enkelte tilfeller knyttet til import av fjorårsdata fra Altinn via Hent fra nett er nå rettet.

 

Noter

Enkelte har opplevd problem med at variabler har flyttet seg til feil gruppe og endret navn. Vi har gjort en rettelse for å hindre at dette skal skje i fremtiden. For å rette eksisterende tilfeller må det opprettes nye variabler manuelt.