Versjon 34.01.25

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.01.25

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.01.25

Dato: 28.01.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

 

Om denne versjonen

Aksjekapital og eierregister

Det er rettet en feil ved import av preutfylte verdier med utenlandske aksjonærer, samt et annet problem med visning av svært høye tall i venstrelista i eierregisteret.  

Dokumentsenter/filer

Feil enkelte kunder har opplevd med «brutte fillenker» er nå rettet.