Versjon 34.02.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.02.01

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.02.01

 

Dato: 16.02.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

 

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Utbedret et problem som kunne forårsake heng i bildet regnskapsdokumentasjon og avstemming.