Versjon 34.03.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.03.00

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.03.00

Dato: 02.03.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

 

Saldobalanse og kontoplan

Muligheten for å rulle i feltet for referanse i kolonnene Resultatregnskap og Balanse er fjernet.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Det er fikset en feil som skapte tregheter i listen med avstemmingselementer til venstre i skjermbildet, samt når det ble lagt til dokumenter ved å benytte Legg til fra Merket utskrift i tabellen Dokumentasjon.

 

Verdipapirer

Formuesverdi blir også nå vist i øvre del av skjermbildet uavhengig av hvilken arkfane du har valgt.

 

Innlevering til Altinn

Noen har hatt problemer med innsending av offentlig regnskap med vedlagt konsernregnskap. Vi har forbedret dette.

 

Offentlige satser

Normrente rederi for 2021 er oppdatert.

 

RF-1125 Opplysninger om bruk av bil

Post 4 ville ikke godta år 2021. Dette er nå utbedret.

 

RF-1153 Grunnrenteskatt

Prisfelter i post 111-117 har igjen fått 7 desimaler skjermbildet.

Det er laget fremføringstabell for negativt grunnrenterelatert skattegrunnlag i post 137.

 

RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom

Oppdatering av summeringer i skjermbildet er forbedret.

 

RF-1219 Gevinst- og tapskonto

Forsinkelser vedrørende overføring av post 109, gevinst fra saldogruppe e-i, fra RF-1084 Saldoskjema til post 3 i RF-1219 Gevinst- og tapskonto er nå rettet.

 

Integrasjoner

Det er gjort oppdateringer i to Visma-integrasjoner, Visma Financials og Visma eAccounting.

 

Analyse

Det er igjen mulig å opprette nye analyselinjer i skjermbildet.

 

Noter

Problemer med åpning av maler, som noen har opplevd, er utbedret.