Versjon 34.00.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.00.01

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.00.01

Dato: 09.12.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

Maestro Årsoppgjør i sky

Det er rettet et problem ved innsending til Altinn for våre brukere av sky.

 

Konverteringsproblem

Et problem ved åpning av enkelte datasett som kunne resultere i at Maestro Årsoppgjør ble tvangsavsluttet er rettet.

 

Deponi

Utfordringer tilknyttet reservering av datasett i deponi i åpningsbildet er utbedret

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Feilmelding i forbindelse med PDF-utskrift i Regnskapsdokumentasjon og avstemming er nå rettet.