Versjon 34.04.30

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.04.30

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.04.30

Dato: 30.03.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Ny skattemelding

 

Renteinntekter og –kostnader i næring

Det er lagt inn nye felter under fanen Næring i skjermbildene for Skattemeldingen for å kunne legge inn renteinntekter og –kostnader fra næring som ikke kommer forhåndsutfylt. Feltene er manuelle og henter ingenting fra næringsspesifikasjonen.

 

Tilbakeføring av bilkostnad

Det er rettet opp i beregning av tilbakeføring for bilkostnad fra både bilskjema (RF-1125) og drosje og godstransport (RF-1223).

Det er rettet en feil som gjorde at vi hentet data fra RF-1125 og RF-1223 selv om skjemaene var skrudd av i Klientopplysninger.

 

2080 Udekket tap

Feil fortegn ved innsending av 2080 for næringsoppgave 2 er rettet.

 

Permanente forskjeller

Det er rettet en feil som gjorde at vi leverte summen i spesifikasjonstabellene til post 0840 og 0879 i næringsoppgave 2.

 

Midlertidige forskjeller

Vi har rettet slik at det nå sendes inn beskrivelse til post 82 for andre midlertidige forskjeller med begge fortegn.

 

Deltaker i selskap med deltakerfastsetting

Det er rettet en feil som gjorde at deltakere i selskap med deltakerfastsetting ikke klarte å åpne skattemeldingen sin.

 

Finansielle produkter for aksjeselskap (RF-1359)

Det er lagt til mulighet for å legge inn desimaltall for antall i beholdning for virtuell valuta.

 

Næringsoppgave 5

Ny skattemelding er nå tilgjengelig også for de som benytter næringsoppgave 5.

I ny skattemelding må det leveres spesifikasjon av varelager. Det er laget en tabell for dette under Diverse.

 

Utskrift av næringsspesifikasjon

Utskrift av næringsspesifikasjon er nå tilgjengelig for RF-1167 og RF-1175 dersom ny skattemelding benyttes.

 

Merket utskrift

Utskrift for ny skattemelding og næringsspesifikasjon er lagt til i Merket utskrift.

 

 

Ellers om denne versjonen

 

RF-1030 Skattemelding for formue- og inntektsskatt

Det er nå åpnet for at de som ikke får tilgang til ny skattemelding kan ta i bruk RF-1030. De dette gjelder vil få en feilmelding ved forsøk på å hente forhåndsutfylte data som da automatisk åpner for RF-1030.

 

RF-1120 Beregning av friinntekt

Feilen som gjorde at vi hentet grunnlag for 2020 til post 3A er rettet.

 

RF-1359 – Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

Det er lagt til flere felt i import og eksport.  Renteinntekt blir nå skilt ut til egen kolonne ved import og eksport og havner i eget felt i skjermbildet etter import.  Brukervennligheten i veiviseren for import og eksport er forbedret.

 

Offentlige satser

Rentesats for ubenyttet naturressursskatt er oppdatert.

 

Saldobalanse og kontoplan

Excel-importen tok ikke med seg saldoen til kontoen du var plassert på ved import. Problemet er nå utbedret.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Avstemming av regneark og Bankavstemming er utbedret, slik at man nå kan sette datointervall for matchingen.

 

Adressesøk

Det er rettet en feil som gjorde at noen få ikke fikk automatisk beregnet formuesverdi ved søk på en eiendom.