Versjon 34.04.54

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.04.54

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.04.54

Dato: 04.05.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

 

Tømmerkonto og midlertidige forskjeller

Inngående og utgående saldo på tømmerkonto ble overført til feil kolonne i midlertidige forskjeller. Dette er nå rettet.

 

Import av næringsdata fra ektefelle

Ved henting av næringsinntekt fordelt fra ektefelle kom ikke personinntekten med i skattemeldingen. Dette er nå rettet.

 

 

Ellers om denne versjonen

 

Andre disponeringer for personlig næringsdrivende

Posteringer under Andre disponeringer i Skatter, overføringer og disponeringer fungerte ikke. Dette er nå rettet.