Versjon 34.04.56

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.04.56

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.04.56

Dato: 11.05.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

 

Åpning av skattemeldingen

Enkelte fikk ikke åpnet skattemeldingen før de hadde rettet alle kontrollene fra Skatteetaten, dette er nå forbedret.

 

Valideringsresultat fra Skatteetaten

Skatteetaten har to former for kontroll; En med hjelpetekster, og en som viser avvik (Knappen Vis avvik etter beregning). Kontrollene for avvik er vanskeligere å tolke, og vi har derfor lagt inn egne kontroller på mange av disse som typisk feiler. Det er også lagt til mulighet for å åpne disse kontrollene fra Andre funksjoner.

 

Bilskjema/transportmiddel i næring

Det er også lagt inn en liten rettelse på beregningen av tilbakeføring av bilkostnader i tilfeller der kilometer kjørt ganget med satsen på 3,40,- er lavere enn de vanlige beregningene.

 

 

Ellers om denne versjonen

 

Ikke utleid næringseiendom

Det har blitt rettet en beregningsfeil for de som har ikke-utleid næringseiendom i en av disse fire kommunene: Namsos, Snåsa, Hammerfest eller Nesseby. For øvrige kommuner er det ingen endringer.

 

RF-1153 Vannkraftverk

I versjon 34.04.50 og 34.04.54 hentet vi feil til post 134, høyre kolonne. Vi hentet avskrivning kun for driftsmidler hvor investeringskostnad ikke er direkte fradragsført i grunnrenteinntekten. Feilen er rettet, slik at vi nå henter avskrivning for alle driftsmidler, uavhengig av om investeringskostnad er direkte fradragsført eller ikke (slik som i versjon 34.04.30 og tidligere).

 

Offentlig regnskap

Enkelte kunder fikk opp feilmeldinger i Offentlig regnskap. Feilen er nå rettet.