Versjon 34.02.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.02.00

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.02.00

Dato: 08.02.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

 

Om denne versjonen

 

Innlevering til Altinn

Innsending av skatteskjemaer til Altinn åpner 16.februar. Denne versjonen er klargjort for innsending, og funksjonaliteten for innsending vil bli tilgjengelig i Maestro Årsoppgjør fra denne datoen.

 

Vi minner om at det i år er pilot for ny skattemelding for aksjeselskap med enkle forhold. Det er planlagt for åpning av piloten fra starten av mars. Det vil komme en ny versjon av Maestro Årsoppgjør i den forbindelse. De som ønsker å være med på piloten må derfor vente med innsending til denne versjonen.

 

Det er også lagt om til bruk av ny skattemelding for enkeltpersonsforetak, lønnstakere og pensjonister i årets versjon av Maestro Årsoppgjør (med noen få unntak). Nytt for denne skattemeldingen er blant annet at utkast (forhåndsutfylte data) må være tilgjengelig og lastet ned før man kan begynne å jobbe i skattemeldingen. Utkast til skattemeldingen slippes puljevis fra 16. mars. Det som tilsvarer næringsoppgaven står man fritt til å jobbe med før den tid.

 

Det vil komme mye mer informasjon om pilot for ny skattemelding og ny skattemelding for enkeltpersonsforetak, lønnstakere og pensjonister på Brukerkonferansen som blir tilgjengelig på nett fra fredag 18.februar.

 

Verdipapirregister

Ligningskurser fra Verdipapirforetakenes Forbund er oppdatert i verdipapirregisteret pr 01.01.2022.

 

I fanen Transaksjoner er det lagt til valuta og valutakurs for transaksjonstypene Kostprisendring og

Konsernbidrag, samt andre små endringer. For feltet Valuta er det lagt inn nytt oppslag som gjør det mulig å søke opp valutakoder. Valutakurs er også lagt til i Rapportoppsett.

 

Eierregister

Det er lagt til et valg for bare å skrive ut aktive aksjonærer i aksjebok.

 

Offentlig regnskap

Det er gjort endringer i Steg 3 i forbindelse med Send til e-signering og ugyldige fødselsnumre. Rød tekst kommer opp ved ugyldige fødselsnumre. Videre hentes ikke ugyldige fødselsnumre inn fra Personregister. Det er nå mulig å sende til e-signering uten mottakers fødselsnummer.

 

Noter

Det er lagt til nytt valg for lagring av noter til egen malsamling, slik at man unngår å overskrive gammel mal.

 

Det er også utbedret problem med manglende verdier i rapportnote skatt ved bruk av Engelsk (USA) områdeformat i Windows.

 

RF-1052 Avstemming av egenkapital

Det er lagt til forstørrelsesglass/spesifikasjon for postene 102B Tilleggsutbytte og 102C Ekstraordinært utbytte.

 

RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter

Summeringen av beholdning, gevinst/tap og utbytte på tvers av de finansielle produktene er tilbake nederst i skjermbildet.

 

Annet 

 

Boligkalkulator og adresser

Vi vil også minne om at boligkalkulatoren er oppdatert med Skatteetatens satser for 2021, samt at adresseoppslaget er oppdatert med nye adresser.