Versjon 33.04.60

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.04.60

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.04.60

Dato: 13.10.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

Årsskifte

Det har forekommet at årsskifte ikke har kunnet utføres i enkelte datasett. Det er gjort en liten utbedring av problemet.

 

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven

Et problem ved import av innsendte verdier i Altinn til aksjonærregisteroppgaven er utbedret for enkelte selskap som har overkurs.