Hva er Maestro Årsoppgjør?

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Hva er Maestro Årsoppgjør?

 

 

Maestro er et årsoppgjørssystem som legger opp til en fleksibel og effektiv tilnærming til å forberede, utarbeide, analysere, kontrollere og sende inn årsregnskap og ligningspapirer.

 

 

 

Hvordan gjør vi dette?

 

 

 

Stiler

 

Utarbeidelse av rapporter med våre standardstiler eller egendefinerte stiler.

Kontoplan

 

Fleksibilitet i kontoplan hvor man kan velge standard kontoplan eller definere sin egen.

Selskapsformer

 

Kan skifte selskapsform eller periode ved et enkelt tastetrykk.
Maestro i Sky

 

Maestro Årsoppgjør i skyen, slik du kjenner det. Vi tar oss av oppdatering, lagring og du er kun avhengig av internettilgang for å kunne jobbe.

Disponeringer

 

Automatikk i disponering av resultatet samt bistand til å utarbeide grunnlag (maks utbytte) for utdeling av utbytte og konsernbidrag.

Hent fra nett

 

Hente selskapsinformasjon og roller fra nett (direkte fra Brønnøysund) / Grunnbokutskrift / Aksjonærregister.
Oppslag i DiB

 

Dib-knappen er plassert på ulike temaer (faglige) i Maestro og de som har abonnement på dette får direkteoppslag på det konkrete fagtema man står i Maestro i Dib.

Fjorårsdata fra Altinn og brønnøysund

 

Importer fjorårets innsendte skattemelding med tilhørende vedleggskjema, og fjorårets innsendte årsregnskap.

Mapping

 

Enkel oversikt over hvor konti i saldobalansen styres samt mulighet til å legge inn alternative henvisninger på konti som kan endre fortegn (gjeld til fordring eller vise versa) fra et år til et annet.
Notemaler

 

Fleksibilitet i utarbeidelse av noter da man kan benytte våre maler eller utarbeide egne maler. Ved bruk av hentefelter vil note-jobben i år 2 kun være av kontrollerende art.

Kontroll av data

 

Kontroll av data for en siste sjekk før innsending om konsistens mellom saldobalanse, offentlig regnskap og ligningspapirene og systembruken i Maestro Årsoppgjør.

Hurtigtaster

 

Effektiv navigering mellom de ulike skjermbildene enten ved bruk av musepeker, bruke vår «hurtigmeny» (kan definere denne selv) eller ved å benytte hurtigtasten F11 og søke på det aktuelle skjemaet man ønsker.
Altinn

 

Elektronisk innlevering til Altinn gjennom en enkel veiviser.

Analysemodul

 

Forbedret intern Analysemodul / Offisielle forholdstall med mulighet til å integrere forholdstall og diagrammer med rapportgeneratoren.

Anleggs- og verdipapirregister

 

Organisere anleggsregister og verdipapirregister som automatisk kan avstemmes mot de relevante konti i saldobalansen.
Konsernregnskap

 

Kommunikasjon med Maestro Konsern slik at oppdaterte tall fra datasett kommer inn som grunnlag for konsernregnskapet.

Elektronisk signatur

 

Innhente elektronisk signatur på offentlig regnskap er praktisk når man ikke er på samme fysiske tilholdssted (Bankid / Buypass signering) samt sparer tid og ressurser i forhold til gammel signeringsmåte, les: PAPIR!

Samleeksport

 

Samleeksport; funksjon for deling og henting av årsoppgjørsdata fra flere klienter via Delingstjenesten, for videre analyser og kontroller.
Noteveiviser

 

Noteveiviser som leser regnskapet og identifiserer krav til noter og innhold i årsberetningen som skal utarbeides etter regnskapsloven, og kommer med forslag til notemaler som kan imøtekomme notekravene. Utgangspunktet for veiviseren er regnskapslovens kapittel 7 og krav for øvrige og små foretak.

Regnskapsintegrasjoner

 

Laste inn saldobalanse fra andre regnskapssystemer via regnskapsintegrasjon eller laste det inn via andre filformater for eksempel et excel-dokument. Gjør oppslag med drilldown på bilagsnivå, og posteringseksport tilbake til regnskapssystemet.

Avstemmingsmodul

 

Avstemmingsmodul for avstemming av saldobalansen mot moduler som ligger i Maestro Årsoppgjør (anlegg, verdipapir), bankavstemming, automatisk nedhenting av mva, automatisk nedhenting av informasjon vedrørende A-ordningen, avstemme excel ark mot hverandre samt lage egne manuelle avstemminger.