Versjon 34.04.80

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.04.80

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.04.80

Dato: 25.05.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

 

Skatteberegning for ektefeller

Maestro Årsoppgjør er i denne versjonen klargjort for å kunne hente inn skatteberegningsdata for en ektefelle slik at dette kan presenteres felles i samme visning. Det er viktig å være klar over at disse dataene er basert enten på forhåndsutfylte data eller innsendte og signerte data. Funksjonaliteten vil bli fullstendig etter neste oppdatering av skattemeldingen, oppdateringen vil bli varsel i Nyheter.

 

Lesemodus

Det er laget funksjonalitet for å kunne se skattemeldingen i lesemodus uten innlogging.

 

Skattegrunnlag

Utvidet skattegrunnlag er lagt til i utskrift av skattemeldingen.

 

Utskrift av næringsspesifikasjon

Kobling til næringsoppgave kan nå også skrives ut fra Merket utskrift.

Utvalgte verdier fra skogfond og tømmerkonto er lagt til i utskrift av næringsspesifikasjon.

Utgående egenkapital i egenkapitalavstemmingen for ENK beregnet feil verdi i utskriften. Dette er nå rettet.

Vi har også laget funksjonalitet som gjør at man kan legge til vedlegg til ny skattemelding direkte fra merket utskrift uten å måtte lagre dokumentene som PDF først.

 

 

Pilot for ny skattemelding for aksjeselskap

 

Ytelse mellom aksjonær eller nærstående og selskap eller selskapets datterselskap

Dersom det er svart ja på spørsmål om selskapet har ytt lån eller stilt sikkerhet for personlig aksjonær i selskapets morselskap eller på spørsmål om aksjonær/nærstående har ytt lån til eller stilt sikkerhet for selskapet, og det er svart nei på spørsmål om selskapet har ytt lån til eller stilt sikkerhet for aksjonær/nærstående, ble det likevel sendt inn nei på om selskapet har ytelse mellom aksjonær eller nærstående og selskap eller selskapets datterselskap. Dette er nå rettet.

 

Obligasjoner

Feil ved innsending av formuesverdi obligasjoner er nå rettet.

 

Utskrift av skattemelding og næringsspesifikasjon

Permanente og midlertidige forskjeller er lagt til i utskriften.

Formue obligasjoner er lagt til i utskriften.

 

 

Ellers om denne versjonen

 

Delingstjeneste

Ved årsskifte på samleeksporten nulles nå beløpene som ble hentet ned hos mottaker.

 

RF-1315 Begrensning av rentefradrag

Nedtrekksbokser i postene 5 og 10 kan nå nullstilles.

 

RF-1084 Lineære avskrivninger

Ervervsdato og dato for påkostning og avgang kan nå importeres.

 

RF-1359 Gevinst, tap utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

Tidligere har det kun vært mulig å importere land med 3-bokstavs landkode eller navn. Nå kan land også importeres med 2-bokstavs landkode.

I utskriften er kolonnebredden for IB (antall) og UB (antall) økt til å vise ni siffer.

 

RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper

Feilmelding om oppjustert verdi ved innsending av post 401C og 401G er nå rettet.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Det er nå tilrettelagt for å kunne laste ned den nye digitale MVA-meldingen. Det nye skjemaet presenteres nå som SAF-t koder i stedet for i poster i skjemaet. Disse kodene hentes ned og presenteres i skjermbilde “Merverdiavgift”. Verdiene overføres deretter videre til regnskapsdokumentasjonen og avstemmingselementet “avstemming av MVA”, hvor man får avstemt skyldig/tilgode MVA og også en kontroll av den utgående merverdiavgiften.

 

 

Informasjon fra Skatteetaten

 

Vi har fått et varsel fra Skatteetaten om at det er flere som har levert inn skattemelding med 2021-tall i 2020-versjonen av Maestro Årsoppgjør. Skatteetaten informerer at slike innleveringer kan medføre at et selskap får et nytt feilaktig skatteoppgjør for 2020, og kan komme inn i tvangsmulktsløpet for 2021 dersom feilen ikke oppdages (teknisk sett er det ikke levert skattemelding for 2021). Vi ber dere derfor om å være oppmerksomme på at skattemelding for 2021 sendes inn fra riktig versjon av Maestro Årsoppgjør.