Selskapsmelding

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Selskapsmelding

Sist oppdatert: 12.06.2024

 

 

 

Deltakermelding for SDF

Deltakermelding for SDF

innskuddoguttak

kjopogsalg

arbeidsgodtgjorelse

 

 

Selskapsopplysninger

genereltomdiverseoppl

genereltomytelser

genereltomoffstøtte

 

 

Resultat, forskjeller og inntekt

genereltomresultat

genereltompermforskjeller

genereltommidlforskjeller

genereltomskatteplinntekt

skattefri inntekt

 

 

Balanse, formue og egenkapital

genereltombalanse

genereltomvarelager

genereltomfordringer

genereltomekavst

genereltomformue

 

 

Andre tema

andretema

avskrivningersaldo

avskrivningerlineare

gevinstogtapskonto