Hvorfor ser jeg et gult utropstegn i Resultat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Resultat >

Hvorfor ser jeg et gult utropstegn i Resultat

Sist oppdatert: 09.02.2024

 

 

Skatteetatens valideringstjeneste sjekker beregninger og opplysninger før innsending. Dette innebærer både logiske kontroller, som at en sum stemmer med grunnlaget som er sendt inn, eller kvalitetskontroller som for eksempel at et oppgitt organisasjonsnummer er gyldig og finnes i enhetsregisteret. Valideringstjenesten stiller også høyere kontroll til sammenheng mellom de ulike temaene, som for eksempel at skattemessig verdi for driftsmidler i midlertidige forskjeller stemmer overens med verdiene levert i avskrivninger, eller at sum egenkapital i balansen stemmer mot utgående egenkapital i egenkapitalavstemmingen. I en rekke skjermbilder varsler vi derfor om beregningsavvik direkte i skjermbildet.

 

Det vil være synlig ved et gult utropstegn-ikon ved siden av summen/beløpet som har et avvik.

Disse har gjerne avvik mot et tilsvarende tema i skattemeldingen.

 

Ved å trykke på pil-ikonet til venstre for beløpet vil man få opp en utvidet visning av avviket og differansen:

2024-02-07_1914

 

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1Jeg har avvik på post 3890 eller 7890

 

 

hmtoggle_arrow1Jeg har avvik på post 3895

 

 

hmtoggle_arrow1Jeg har avvik på post 3910, 7910 eller 7911

 

 

hmtoggle_arrow1Jeg har avvik på post 6000

 

 

hmtoggle_arrow1Jeg har avvik på post 7099

 

 

hmtoggle_arrow1Jeg har avvik på post 8090

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Generelt om Resultat

 

Hvordan fyller jeg inn manuelle tall i resultatet?