Generelt om Midlertidige forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Generelt om Midlertidige forskjeller

Sist oppdatert: 11.02.2024

 

 

Midlertidige forskjeller er tilgjengelig for skattytere med full regnskapsplikt i Skattemelding > Resultat, forskjeller og inntekt.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Midlertidige forskjeller

 

I Midlertidige forskjeller finnes det mulighet for å skjule og vise Nullposter. Funksjonaliteten skrus på og av ved å trykke på knappen for Nullposter øverst i høyre hjørne av skjermbildet.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg knappen for Nullposter

 

 

Hvordan hentes verdier til Midlertidige forskjeller?

De fleste regnskapsmessige verdier hentes via referanser i saldobalansen, og kan legges inn i kolonnen Midl. forskj. i kontoplanen.

Referansene kan redigeres direkte i kontoplanen ved å markere feltet for en gitt konto, og trykke på boksen med tre prikker. Man får da åpnet et oppslagsvindu, og kan velge korrekt referanse i listen. Man kan også åpne kontokort for en gitt konto, og legge inn referansene der.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg redigerer referanser i kontoplanen

 

Jeg får skattemeldingskontroll "Midlertidige forskjeller: Andre negative/positive forskjeller: manuell linje mangler beskrivelse"

Det er obligatorisk å legge inn beskrivelse i enkelte poster i Midlertidige forskjeller, og man får derfor kontrollutslag dersom dette mangler.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg mer om dette

 

 

Andre aktuelle artikler

 

Du kan lese om hvorfor en del poster er sperret for redigering av årets skattemessige verdi her.

 

Se også emnene:

 

Nytt om ikke-avskrivbare driftsmidler

 

Jeg vil redigere Varebeholdning og Fordringer

 

Generelt om Resultat

 

Generelt om Permanente forskjeller

 

Generelt om Skattepliktig inntekt