Kjøp og salg av andeler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Selskapsmelding >

Kjøp og salg av andeler

Sist oppdatert: 12.06.2024

 

 

Her registreres transaksjoner mellom deltakerne og også likvidasjon/avvikling av selskapet med tømming av deltakernes verdier. Denne informasjonen flyter så videre til deltakermeldingen.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Kjøp og salg

 

 

 

 

I skjermbildet ser man alle registrerte transaksjoner. Det er mulig å trykke på kolonneoverskriftene for å sortere transaksjonene.

Innholdet i tabellen blir ikke sendt inn med skattemeldingen, men brukes i hjelpeberegninger for å fylle ut deltakermeldingene.

NB! Dato som fylles i datofeltet påvirker den automatiske beregningene av resultatandel for deltakerne, så det er viktig å være påpasselig med denne.

 

 

hmtoggle_arrow1Opprette, slette og redigere

 

 

hmtoggle_arrow1Import og eksport

 

 

hmtoggle_arrow1Posteringer

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Selskapsmelding

 

Deltakerregister

 

Innskudd og uttak

 

Registrering av arbeidsgodtgjørelse

 

Skattefri inntekt

 

Tips til Deltakerregisteret

 

Innsending og validering