Kjøp og salg av andeler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere > Deltakerregister >

Kjøp og salg av andeler

I øverste menylinje finner man knappen Kjøp og salg av andeler. Her registreres transaksjoner mellom deltakerne.

 

 

Opprett: Ved å trykke på Pluss-tegnet opprettes en ny linje for handel. Selger, Kjøper, Tidspunkt og Andel solgt fylles ut manuelt. Hurtigtast for oppretting av ny linje er F5. Man får også opp valget ved høyreklikk.

 

Slett: Ved å trykke på Kryss-tegnet slettes markert linje for handel. Det er også valg for sletting av alle handlene i nedtrekksmenyen. Hurtigtast for sletting av handel er F6, hurtigtast for sletting av alle handeler er Shift+F6. Man får også opp valgene ved høyreklikk.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av alle handeler.

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu, her er det mulig å importere handeler fra et excel-ark.

 

Eksport: Ved å trykke på denne knappen kan man eksportere alle handelstransaksjoner til Excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

 

Skjermbildet er delt i to deler. Til venstre ser man oversikt over alle handeler, dette er delt opp i kolonnene Selger, Kjøper, Tidspunkt og Andel solgt. Det er mulig å trykke på kolonneoverskriftene for å sortere transaksjonene.

 

Til høyre ser man informasjon om erverv, realisasjon og egenkapital for hver handel. Informasjon er tilknyttet handels-/transaksjonslinjen man står markert på. Verdier i de blå hentefeltene hentes fra andre steder i Maestro, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hvor verdien er hentet fra. Man kan benytte de hvite justeringsfeltene for å endre verdiene.

 

 

 

 

 

Se også

OSS - Deltakerregister