Generelt om Permanente forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Generelt om Permanente forskjeller

Sist oppdatert: 15.02.2024

 

Permanente forskjeller er tilgjengelig for skattytere med full regnskapsplikt Skattemelding > Resultat, forskjeller og inntekt..

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Permanente forskjeller

 

 

I Permanente forskjeller finnes det mulighet for å skjule og vise Postnummer, Nullposter, Temabasert visning og Fjorårstall. Funksjonaliteten skrus på og av ved å benytte knappene øverst i høyre hjørne av skjermbildet.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg knappene

 

Hvordan hentes verdier til Permanente forskjeller?

De fleste verdier hentes via referanser i Saldobalansen, og kan legges inn i kolonnen Perm. forskj. i kontoplanen. Referansene kan redigeres direkte i kontoplanen ved å markere feltet for en gitt konto, og trykke på boksen med tre prikker. Man får da åpnet et oppslagsvindu, og kan velge korrekt referanse i listen. Man kan også åpne kontokort for en gitt konto, og legge inn referansene der.

 

I Permanente forskjeller hentes kun årets verdier fra saldobalansen. Fjorårsverdier sendes ikke inn med skattemeldingen, men man kan legge inn disse manuelt om man ønsker.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg redigerer referanser i Saldobalansen

 

 

 

Andre aktuelle artikler

 

Post 0650 og 0652 - Realisasjon og utbytte av finansielle instrumenter.

 

Generelt om Resultat

 

Generelt om Midlertidige forskjeller

 

Generelt om Skattepliktig inntekt