Innskudd og uttak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Selskapsmelding >

Innskudd og uttak

Sist oppdatert: 12.06.2024

 

 

Her registreres innskudd, uttak, tilbakebetaling, tingsinnskudd, tingsuttak, uegentlig innskudd og uegentlig uttak. Denne informasjonen flyter så videre til deltakermeldingen.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Innskudd og uttak

 

 

 

 

I skjermbildet ser man full historikk over alle registrerte innskudd og uttak. Det er mulig å trykke på kolonneoverskriftene for å sortere transaksjonene.

Innholdet i tabellen blir ikke direkte sendt inn med skattemeldingen, men brukes i hjelpeberegninger for å fylle ut deltakermeldingene.

 

 

hmtoggle_arrow1Opprette, slette og redigere

 

 

hmtoggle_arrow1Tips! Fordele et totalbeløp på alle deltakerne samtidig

 

 

hmtoggle_arrow1Import og eksport

 

 

hmtoggle_arrow1Posteringer

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Selskapsmelding

 

Deltakerregister

 

Kjøp og salg av andeler

 

Registrering av arbeidsgodtgjørelse

 

Skattefri inntekt

 

Tips til Deltakerregisteret

 

Innsending og validering