Innskudd og uttak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding for DLS >

Innskudd og uttak

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øverste menylinje finner man knappen Innskudd og uttak. Her registreres innskudd, uttak, utbetalinger mm.

 

 

Opprett: Ved å trykke på Pluss-tegnet opprettes en ny linje. Verdier i kolonnene Eier, Innskuddstype, Dato, Beløp og Valutakurs og evt Endring i andel fylles ut manuelt. Hurtigtast for oppretting av ny linje er F5. Man får også opp valget ved høyreklikk.

 

Slett: Ved å trykke på Kryss-tegnet slettes markert linje. Det er også valg for sletting av alle i nedtrekksmenyen. Hurtigtast for sletting av en linje er F6, hurtigtast for sletting av alle linjer er Shift+F6. Man får også opp valgene ved høyreklikk.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av alle innskudd og uttak.

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu, her er det mulig å importere innskudd og uttak fra et excel-ark.

 

Eksport: Ved å trykke på denne knappen kan man eksportere alle innskudd og uttak til Excel.

 

Andre funksjoner: Her får man valg om Fordel totalbeløp og Endre fordelt beløp. Denne funksjonen er nyttig dersom man vil registrere med lik dato og beløp for alle eiere.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

 

I Skjermbildet ser man hele tiden alle innskudd og uttak som er registrert, dette er delt opp i kolonnene Eier, Innskuddstype, Dato, Beløp og Valutakurs og Endring i andel. Det er mulig å trykke på kolonneoverskriftene for å sortere transaksjonene.

 

 

Fordel totalbeløp

Ved høyreklikk får man også opp valget Fordel totalbeløp. Denne funksjonen er nyttig dersom man vil registrere med lik dato og beløp for alle eiere.

2021-04-06_1505

 

Høyreklikk og velg knappen Fordel totalbeløp, et nytt vindu dukker opp hvor man kan velger Innskuddstype i nedtrekkslisten, fylle inn totalbeløp som skal fordeles på alle eiere, og dato for hendelsen.

2021-04-06_1507

 

Trykk deretter OK, og det opprettes automatisk nye linjer på alle eiere med valgt innskuddstype, dato og beløp.

2021-04-06_1511

 

Dersom man ønsker å endre på fordelingen, høyreklikk på en av transaksjonene og trykk på knappen Endre fordelt beløp. Endrer man innskuddstype, beløp eller dato vil dette automatisk endres på alle linjene.

 

 

 

 

 

Se også

OSS - Deltakerregister