Registrering av arbeidsgodtgjørelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Selskapsmelding >

Registrering av arbeidsgodtgjørelse

Sist oppdatert: 12.06.2024

 

 

Her registreres arbeidsgodtgjørelse gitt til deltakerne. Denne informasjonen flyter så videre til deltakermeldingen.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Registrering av arbeidsgodtgjørelse

 

 

 

 

I skjermbildet ser man arbeidsgodtgjørelse gitt til deltakerne. Det er mulig å trykke på kolonneoverskriftene for å sortere transaksjonene.

 

 

hmtoggle_arrow1Opprette, slette og redigere

 

 

hmtoggle_arrow1Posteringer

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Selskapsmelding

 

Deltakerregister

 

Innskudd og uttak

 

Kjøp og salg av andeler

 

Skattefri inntekt

 

Tips til Deltakerregisteret

 

Innsending og validering