Avskrivninger - lineære

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Avskrivninger - lineære

Sist oppdatert: 11.02.2024

 

 

I lineærskjemaene skal man legge inn opplysninger om de skattemessige lineæravskrivningene på anleggsmidlene i selskapet.

Avskrivninger - lineær er tilgjengelig i fanen Skattemelding.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Avskrivninger - lineær

 

 

Øverst i skjermbildet kan man legge inn en beskrivelse, samt hvilken kommune, ervervsdato og levetid i antall år.

 

 

hmtoggle_arrow1Import av lineærskjema fra Altinn, Excel eller annet Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1Endre objektnummer

 

 

hmtoggle_arrow1Saldoskjema for kraftselskaper

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Avskrivninger - Saldo

 

Hurtigstart Maestro Årsoppgjør

 

Nytt om ikke-avskrivbare driftsmidler

 

Generelt om Midlertidige forskjeller