Generelt om Skattepliktig inntekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Generelt om Skattepliktig inntekt

Sist oppdatert: 15.02.2024

 

Skattepliktig inntekt er tilgjengelig for skattytere med Full eller Begrenset regnskapsplikt i Skattemelding > Resultat, forskjeller og inntekt.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Skattepliktig inntekt

 

 

I skattepliktig inntekt finnes det mulighet for å skjule og vise Fjorårstall. Funksjonaliteten skrus på og av ved å benytte knappen for Fjorår øverst i høyre hjørne av skjermbildet.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg knappen

 

 

Hvordan hentes verdier til Skattepliktig inntekt?

De fleste verdiene i Skattepliktig inntekt hentes fra andre skjermbilder, som Resultat, Permanente forskjeller og Midlertidige forskjeller, Konsernbidrag eller Rentebegrensning.

Ved å holde musepekeren over et felt kan du få opp et hint om hvor feltet er hentet fra:

2024-02-05_1010

 

 

 

Andre aktuelle artikler

 

Hvordan fylle inn fremført underskudd

 

Kontroll av fremført underskudd mot valideringstjenesten til Skatteetaten

 

Generelt om Resultat

 

Generelt om Permanente forskjeller

 

Generelt om Midlertidige forskjeller