Skattefri inntekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Selskapsmelding >

Skattefri inntekt

Sist oppdatert: 12.06.2024

 

Skattefri inntekt er tilgjengelig for selskap med deltakerfastsetting med Full eller Begrenset regnskapsplikt i Selskapsmelding > Resultat, forskjeller og inntekt.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Skattefri inntekt

 

 

Her finnes det mulighet for å omregne fra valuta til NOK. Funksjonaliteten kan skrus på og av, omregning forutsetter at kurs er fylt inn i Klientopplysninger.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan

 

 

Hvordan hentes verdier til Skattefri inntekt?

Ved å holde musepekeren over et felt kan du få opp et hint om hvor feltet er hentet fra:

2024-06-12_1444

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Selskapsmelding

 

Deltakerregister

 

Innskudd og uttak

 

Kjøp og salg av andeler

 

Registrering av arbeidsgodtgjørelse

 

Tips til Deltakerregisteret

 

Innsending og validering