Selskapsopplysninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemeldingen for aksjeselskap >

Selskapsopplysninger

22.01.2023: Denne siden er under arbeid, mer informasjon vil komme.

 

 

Selskapsopplysninger er delt opp i områdene:

Diverse

Ytelser

Offentlig støtte

 

Her fylles faste opplysninger samt opplysninger om ytelser mellom aksjonær og selskap og mottatt offentlig støtte.