Registrering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Registrering

Fanen for Registrering er tredje fane i Maestro, og neste steg i årsoppgjøret. Denne er delt opp i tre områder:

 

Regnskap

 

Saldobalanse

Posteringer

Fordringer / Konsernfordringer

Varer

Revisjonsområder / Revisjonsområdeutskrifter

 

 

Driftsmidler

 

Eiendommer og driftsmidler

RF-1084 Saldoavskrivninger / RF-1084 Lineæravskrivninger

RF-1219 Gevinst- og tapskonto

RF-1189 Utleie fast eiendom

 

 

Verdipapir

 

Verdipapirer

Tilbakeføring 3prosent

RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter