Verdipapirer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registre >

Verdipapirer

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

I verdipapirregisteret kan man:

Holde oversikt over verdipapirer, gruppere og opprette transaksjoner.

Automatisk postere verdiendringer til regnskapet.

Lage egendefinerte rapporter.

Hente skattemessig verdi fra skattemeldingen i annet datasett via Delingssenteret.

Registre utbytte med overføring til 3% tilbakeføring.

Overføre verdier til noter.

Lagre valg til senere bruk.

 

 

 

Opprett: Man kan opprette nye verdipapirer ved å trykke på opprett-symbolet øverst i skjermbildet. Ved å trykke på pilen under Opprett-knappen får man opp valg om å opprette verdipapir fra Personregisteret.

 

Slett: Man kan slette verdipapirer ved å trykke på Slett-knappen i øverste menylinje. Ved å trykke på pilen under Slett-knappen får man opp valg om å slette alle verdipapirer.

 

Utskrift: Det finnes flere utskriftsmuligheter:

oVerdipapirer, gruppert utskrift ny: Gir mulighet til å lage egendefinerte verdipapirrapporter.

oVerdipapirer, gruppert utskrift: Oversiktutskrift av verdipapirer med ulike grupperingsmuligheter.

oPostering av verdipapirer: Gir en utskrift av alle posteringer fra verdipapirregisteret.

oAlle posteringer: Gir en utskrift av alle posteringer for selskapet.

oÅrets resultatførte utbytter: Gir en oversiktsutskrift av årets resultatførste utbytter, registrert under fanen Utbytte.

oPosteringer gruppert på konto: Ønsker man å skrive ut posteringene gruppert på konto, kan dette hukes av for i nedtrekks-menyen.

 

Import: Man kan importere verdipapirer fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel. Man kan også importere transaksjoner til verdipapirer og verdipapirer med beholdning (ikke transaksjoner) fra Excel. Les mer om når de ulike brukes under Transaksjoner lenger ned.

 

Eksport: Man kan eksportere verdipapirer, transaksjoner til verdipapirer eller transaksjoner med vedlegg til Excel.

 

Delingstjeneste: Se Deling av formuesdata i verdipapirregisteret.

 

Andre funksjoner: Består av flere funksjoner:

oVis RISK tabell: Skulle man mot formodning fortsatt ha bruk for å registrere RISK og ikke har fanen synlig, kan man aktivere denne ved å trykke her.

oLagre valg for regnskapsmessige verdier til senere bruk: Lagrer regnskapsmessige verdier fra fanen Regnskap og skatt.

oHent lagrede valg for regnskapsmessige verdier: Malen for posteringskontiene og valg av kilde for inngående og utgående verdi kan hentes ved registrering for andre verdipapirer som skal ha samme konti og kilde.

oSlett lagret valg for regnskapsmessige verdier: Sletter lagret valg av regnskapsmessige verdier.

 

3% tilbakeføring: Trykk her for å åpne vinduet 3% tilbakeføring av skattefrie inntekter.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle verdipapirer, man kan filtrere og gruppere denne listen ved å høyreklikke. Gruppering gir bedre oversikt over grupper både i rapporter og i skjermbildet. Man kan gruppere etter Verdipapirgruppe, Verdipapirtype, Balansekonto eller VPS-konto.

 

NB! Man kan opprette flere grupper selv. Trykk på knappen Verdipapirgrupper i midten av skjermbildet, under Tilleggsinformasjon. Opprett ny gruppe, legg inn gruppenavn og knytt til en av de tre regnskapsplasseringene. Den nye gruppen kan nå velges i verdipapirregisteret.

 

Skjule inaktive verdipapirer ligger også som valg på høyreklikk i menyen. Man vil da skjule verdipapirer med 0 i beholdning og som i tillegg ikke har hatt transaksjoner i regnskapsåret. Det finnes også et filter med merke på/av som setter et lite flagg i venstre marg. Dette kan benyttes for å indikere at verdipapiret er ferdigbehandlet. Velger man så Filter > Vis kun ikke utførte, vises alle verdipapirer uten flagg i skjermbildet.

 

I midten av skjermbildet ligger informasjon om det enkelte verdipapir. Øverst ligger generell info, delt opp i områdene Selskapsinfo, Tilleggsinformasjon og Skatteplikt, og Beholdning. Under dette er skjermbildet delt opp i 9(10) faner.

 

 

hmtoggle_arrow1Informasjon

 

 

 

hmtoggle_arrow1Faner

 

 

 

 

 

Vi har laget en introduksjonsvideo til verdipapirregisteret her.

 

Se også:

Egendefinerte verdipapirrapporter

Ofte stilte spørsmål - Verdipapirregisteret

RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter

Tilbakeføring 3%