Konsernfordringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere >

Konsernfordringer

Sist oppdatert: 10.02.2024

 

 

Når man har opprettet en ny konsernfordring vil det dukke opp tre faner i skjermbildet:

 

Fordring uten fradrag for tap/inntektsføring av gevinst

Selskap som har finansiert datterselskap eller annet nærstående selskap med lån, kan ikke kreve skattemessig inntekstfradrag dersom utlånet ender med tap (jfr skatteloven §6-2 tredje ledd). Fordringer i konsernforhold der det skattemessig ikke gis fradrag for tap (og heller ikke tillegg for gevinst) angis her. Dette danner grunnlag for verdier i midlertidige forskjeller og næringsoppgaven.

 

Legg inn regnskaps- og skattemessig verdi pr 1.1. og 31.12. Huk av for om verdiene er hensyntatt i midlertidige forskjeller i fjor. Fyll ut beløp som skal tapsføres eller inntektsføres i cellene under.

 

Nederst i skjermbildet har man valg for om spesifikasjonen skal sendes inn til Altinn sammen med ligningspapirene. Under dette ser man korrigeringene i skjema for midlertidige forskjeller og næringsoppgaven side 4.

 

 

Fordringsmodellen

Det er skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved konvertering av fusjonsfordring som utstedes av overtakende datterselskap ved konsernfusjon etter fordringsmodellen. Dette gjelder også motsvarende for gevinst eller tap på fusjonsfordringen som gjeld for debitorselskapet.

 

Legg inn skattemessige verdi på fordingen/gjelden for i år og i fjor i cellene.

 

Nederst i skjermbildet har man valg for om spesifikasjonen skal sendes inn til Altinn sammen med ligningspapirene. Under dette ser man korrigeringene i skjema for midlertidige forskjeller og næringsoppgaven side 4.

 

 

Kommentar

I denne fanen kan man legge til en egen tekst som kommentar til endringene. Kommentaren vil følge med øverst på utskrift av skjemaet.