Revisjonsområder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere > Saldobalanse >

Revisjonsområder

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

Opprett: Man kan opprette nye revisjonsområder ved å trykke på Opprett.

 

Slett:  Man kan slette revisjonsområder ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle revisjonsområdene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Åpner et nytt vindu med utskriftsvalg for utskrift av kontosammendrag pr revisjonsområde pr regnskapslinje.

 

Import: Åpner en veiviser som lar deg importere revisjonsområdet fra et annet datasett eller standard revisjonsområder.

 

Eksport: Ved å trykke på Eksport får man et excel-ark med oversikt over revisjonsområdene.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Oppbygging

I midten av skjermbildet ser man en tabell med nummer og navn på revisjonsområdene.

Man kan endre nummer og navn direkte i feltene.

 

Til venstre i skjermbildet ligger feltene Beskrivelse, Revisjonstype, Klassifikasjon og Sortering. Disse er frivillig å fylle ut og benyttes kun i excel-eksporten.