Saldobalanse og kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere >

Saldobalanse og kontoplan

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

Saldobalansen gir en rask og effektiv oversikt over alle kontoene i regnskapet det er bokført beløp på. Hver linje representerer en konto med kontonummer samt kontobetegnelse. I tillegg har programmet en kolonne for fortegn som brukes om man vil benytte alternative referanser. Benyttes ingen alternative referanser skal ikke dette feltet fylles ut.

 

 

Opprett ny konto: Dersom man ønsker å opprette en enkelt ny konto eller en egen kontoplan fra grunnen kan man trykke Opprett ny konto i menyen øverst i skjermbildet. Her blir man nødt til å legge inn alle verdiene manuelt.

 

Slett konto: Dersom man ønsker å slette en konto kan dette gjøres ved å markere en konto og deretter trykke på knappen Slett konto i menyen øverst i bildet. Ved å trykke på pilen får man også valg om å slette markert konto, slette hele kontoplanen eller slette nullkonti.

 

Søk: Åpner et nytt vindu for søk. Man kan avgrense søket ved å velge mellom søkefelt, skille mellom små og store bokstaver, nøyaktig treff, delvis treff i begynnelsen eller delvis treff hvor som helst. Trykker man på pilen under søk får man også valg om å søke etter konto uten referanser til resultat- og balanserapporten.

 

Oppsett: Her kan man opprette regnskapsintegrasjon.

 

Avansert: Åpner en veiviser i et nytt vindu for import av saldobalanse. Her kan man styre periode og år som importeres.

 

Posteringseksport: Eksport av posteringer til regnskapssystemet. Foreløpig fungerer denne funksjonaliteten for PowerOffice GO, Tripletex og 24sevenOffice.

 

Hent saldobalanse: Hurtigvalg for import av saldobalanse fra regnskap til Maestro for perioden man har valgt.

 

Transaksjoner: Viser alle transaksjoner på valgte konto ved bruk av regnskapsintegrasjon.

 

Eksport: I tillegg til å importere er det også mulig å eksportere saldobalansen til Excel eller SAF-T ved å benytte Eksport-knappen.

 

Import: Ønsker man å importere en hel kontoplan kan dette gjøres ved å trykke på Import, her får du tilgang til å importere fra Excel, annet Maestro datasett eller SAF-T. Det er også mulig å importere en standard kontoplanmal.

 

Kontokort: Kontokortet styrer de alternative referansene. Ved å trykke på Kontokort vil man få opp et vindu der man kan legge til alternative referanser.

 

Utskrift: Ved å trykke på Utskrift åpner det seg et nytt vindu hvor man velger hvilke kolonner som følge i utskriften og om man vil ha med nullkonti.

 

hmtoggle_arrow1 På pilen under Utskrift finner man flere utskriftsmuligheter:  

 

Del til revisjon: Benytter man seg av Maestro Revisjon kan man dele saldobalansen fra Årsoppgjør til Revisjon. Dette gjøres ved å benytte seg av delingstjenesten, og trykke på knappen Del til revisjon øverst i skjermbildet. Mer informasjon om delingstjenesten finner du her.

 

Andre funksjoner: Under andre funksjoner kan man endre kontonummer for en eller alle kontoene, nullstille saldi og referanser, valg for kopiering av referanser, hente standardreferanser eller fjerne referanser, alternativ registrering, slå sammen konti og legge til tekst eller personer.

 

Kolonnevalg: Under kolonnevalg kan man velge hvilke kolonner som skal vises. Man kan velge kun å vise kontoplan med referanser, tall for bare i år, i år og i fjor eller alle år, budsjetterte tall eller så kan man definere selv hvilke kolonner som skal vises ved å velge egendefinert kolonnevalg.

 

Filter: Her finnes det flere valg:

oIkke vis konti med bare nullverdier i synlige kolonner: Kun linjer med verdier/beløp vises.

oVis konti med nullverdier i år og ifjor: Kun linjer uten verdier/beløp vises (nullkonti).

oForhåndsdefinerte filtre: Vis enten kun konti med positive verdier/høyere enn null, eller kun konti med negative verdier/lavere enn null.

oLag Filter: Åpner et nytt vindu hvor man kan lage egendefinert filter.

oVis filter: For å bytte mellom egne opprettede filtre via nedtrekksmeny nederst i saldobalansen.

oFjern filter: Fjerner filter.

oLagre aktivt filter: Mulighet til å lagre filter man selv har opprettet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

 

 

 

Oppbygging

Tallene fra saldobalansen flyter til skatteskjemaer og rapporter i Maestro. Selv om man benytter seg av standardreferanser er det viktig å kontrollere referanse for å forsikre seg om at postene i skatteskjemaene og rapportene blir riktig utfylt for det enkelte selskap.

Næringsoppgavene har mange like, men noen forskjellige referanser til de ulike postene, det er derfor lurt å ta en kontroll ved bytte av næringsoppgave. IFRS og forenklet IFRS har også ulik referanse på enkelte poster.

 

Bruk av Standard-kolonnevalg vil gi en god oversikt som vil passe for de fleste brukere i Maestro. Da vil man se tall lastet inn fra regnskapet i Foreløpig-kolonnen, sum av posteringer mot den enkelte konto i Korreksjon-kolonnen, og endelig saldobalanse i Endelig-kolonnen. Man vil også se fjorårstall, og referansekolonner til Resultat- og balanserapporten, næringsoppgaven og andre skatteskjema.

 

I kolonneoverskriftene har man mulighet for sortering og filtrering i hver eneste kolonne.

 

Ved å høyreklikke på en konto får man opp valg om:

Endre kontonr

Åpner et nytt vindu som lar deg endre kontonummer på valgte konto.

 

Slett konto

Sletter markerte konti.

 

Kopier referanser fra forrige konto

Kopierer referanser til konto før/over markerte konto.

 

Kopier referanser fra annen konto

Kopierer referanser fra en valgt konto.

 

Hent standardreferanser til valgte konti

Henter standardreferanse til valgte konto. Man kan markere flere kontoer ved å klikke og holde inne Shift-tasten. Da vil det hentes standardreferanser for alle kontoer som er markert.

 

Hent standardreferanser til aktiv kolonne

Henter standardreferanser til alle kontoer i referansekolonnen man sto markert.

 

Fjern alle referanser i aktiv kolonne

Fjerner referanse fra alle kontoer i referansekolonnen man sto markert.

 

Transaksjoner

Viser alle transaksjoner på valgte konto ved bruk av regnskapsintegrasjon.

 

Legg til ny regnskapsdokumentasjon for merkede kontolinjer

Opprettet ny avstemming i Regnskapsdokumentasjon og avstemming for merkede kontolinjer.

 

Legg til regnskapsdokumentasjon for merkede kontolinjer

Knytter markerte kontoer til en eksisterende avstemming ved å opprette kontokoblinger i Regnskapsdokumentasjon og avstemming.

 

Fjern regnskapsdokumentasjon for merkede kontolinjer

Fjerner kontokobling fra Regnskapsdokumentasjon og avstemming for markerte kontoer.

 

Vis regnskapsdokumentasjon

Åpner regnskapsdokumentasjon i nytt vindu for markerte konto.

 

Sett merke på/av

Sett merke på eller av (flagg til venstre for kontonummer).

 

Sett merke på alle

Alle kontoer får merke i form av et flagg til venstre for kolonnen kontonummer.

 

Fjern merke på alle

Fjerne merke fra alle kontoer.