Programversjoner 2020        

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Programversjoner 2020        

Maestro Årsoppgjør 2020

 

02.12.2020: Versjon 33.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

07.01.2021: Versjon 33.01.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

11.01.2021: Versjon 33.01.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

27.01.2021: Versjon 33.01.31. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

17.02.2021: Versjon 33.02.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

18.02.2021: Versjon 33.02.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

07.04.2021: Versjon 33.03.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

14.04.2021: Versjon 33.04.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

14.04.2021: Versjon 33.04.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

20.05.2021: Versjon 33.04.20. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

28.05.2021: Versjon 33.04.25. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

23.06.2021: Versjon 33.04.40. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

13.10.2021: Versjon 33.04.60. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

 

 

 

Versjonsplan for Maestro Årsoppgjør versjon 33

Her er foreløpig versjonsplan for årsoppgjøret 2020. Planen må anses som veiledende, det kan komme endringer.

 

3. desember: versjon 33.00.00

Versjonen åpner for innsending av aksjonærregisteroppgaven til Altinn 10. desember.
Innsending til Regnskapsregisteret og innsending av grunnlagsdata til Skatteetaten er åpnet i programmet.
De skattesatsene som er publisert er hensyntatt.
Skjemaendringer er tatt inn. Mange nyheter i programmet!

 

7. januar: versjon 33.01.00

Alle skjema som er kommet fra Skattedirektoratet er med i programmet.

 

16.februar: versjon 33.02.00

Programmet åpnes for innsending av skatteskjema til Altinn.

 

1.april: versjon 33.03.00

Versjon med prefill SA1.