Versjon 33.01.31

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.01.31

 

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.01.31

Dato: 27.01.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

Posteringer // Tilleggsposteringer

Det er gjort diverse visuelle forbedringer og endringer i posteringsbildet med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra dere. Det er også rettet utfordringer tilknyttet hastigheten. Du kan lese mer om posteringsbildet, samt hurtigtaster og annen funksjonalitet her: Posteringer

Det er også gjort rettelser i utskrifter og eksporter av posteringer.

 

Eiendom – Boligkalkulator

Boligkalkulatoren er lagt inn, men det kan ta noen dager før de eiendommene med nytt kommunenummer får formuesverdier, da vi venter på noen verdier fra skatteetaten.

 

Aksjekapital

Oppdatert antall desimaler som vises i utskriften til RF-1086.

 

Avstemming av skatteskjema

Det er laget en ny avstemming for betalbar skatt i balansen.

 

Noter

Egendefinert formatering er igjen gjort tilgjengelig i rapportnoter.

De redigerbare notemalene for skatt er forbedret og slått sammen til én.

 

Offentlige satser

Normrente rederi er oppdatert og skal være på 0,9 % for 2020.

Normrente kraft er oppdatert og skal være på 0,3 % for 2020.

 

Altinn/fjorårsverdier

Det er laget mulighet for å hente fjorårsverdier fra Altinn for kraftskjemaene RF-1152, RF-1153 og RF-1161.

 

Kontantstrøm

Det er nå mulig å velge periode for feltene i kontantstrømrapporten.

Dokumentsett

Forbedret utskrift av PDF fra dokumentsett-bildet.

 

Skatteskjemaer 2020

RF-1016 – Formue av skogseiendom

Det er lagt inn oppdaterte pris- og kostnadssoner.

 

RF-1030 – Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende

RF-1030 er oppdatert med årets felter.

 

RF-1053 – Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Det er gjort noen visuelle forbedringer i RF-1053.

 

RF-1098 – Formue av næringseiendom

Kalkulatoren for ikke-utleid næringseiendom er oppdatert.

 

RF-1315 - Begrensning av rentefradrag

Post 5 Selskapets ultimate morselskap er i henhold til rettledning endret til å være tilgjengelig i skjermbildet uansett om selskapet er utenfor eller innenfor konsern.

Lagt til valg for at morselskap skal kunne sende inn RF1509 på vegne av øvrige selskap selv om mor selv ikke benytter unntaksregelen. Det forutsetter da at revisor for morselskapet signerer RF-1509.  Skatteetaten foretrekker likevel at skjema leveres av ett av de selskapene som faktisk benytter unntaksregelen.

 

RF-1361 – Søknad om utsatt betaling av formuesskatt

Søknad om utsatt betaling av formuesskatt er i år tilbake, og er lagt inn i RF-1030.

 

Regnskapsintegrasjon

Fikset et problem enkelte kunder opplevde, hvor visningen av transaksjoner ikke stemte overens med saldo på konti hentet via integrasjonen mot 24sevenOffice.

 

Rettledninger

Det er lagt inn oppdaterte rettledninger for samtlige skatteskjemaer.