Versjon 33.04.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.04.01

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.04.01

Dato: 14.04.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

Pilot for ny skattemelding

Pilot for ny skattemelding er på plass i denne versjonen av Maestro Årsoppgjør. Skattemeldingen er tilgjengelig for personlig næringsdrivende med enkle skattemessige forhold, og kan aktiveres i klientopplysninger under fanen Skatt.

Du kan lese mer om pilot for ny skattemelding på hjelpesidene våre her.

Eller på Skatteetatens sider.

 

Offentlig regnskap: Noteopplysninger (maskinelle)

Kontrollmeldingene knyttet til aksjekapital i maskinelle noteopplysninger som stoppet innsending av RR-0002 Årsregnskap for foretak som ikke er AS er fjernet.

Oppdateringsproblemet som medførte at enkelte fikk valideringsfeil ved innsending av RR-0002 Årsregnskap er rettet.

Veiledningen til maskinelle noteopplysninger er mer utfyllende.

 

Avstemming av skatteskjema

Problem med Excel-eksport er utbedret.

 

Eiendommer og driftsmidler

Nytt av året er at skattytere i kommuner som er sammenslått har fått brev fra skatteetaten om å endre beregnet markedsverdi for boligen til 2019 verdien. Derfor er ny endringsårsak, "Berørt av kommunereformen (og mottatt brev fra Skatteetaten)," lagt til.

 

Integrasjon

Det er gjort en liten forbedring i integrasjon mot 24SevenOffice.

 

RF-1030 skattemelding

Obs! Skattemeldingen post 3.2.2 har endret hentefelt. Henter nå fra post 2077 i næringsoppgave 1. Det er også endret hvis man benytter næringsoppgave 2. Det hentes nå fra post 409 i RF-1052.

 

RF1167 Næringsoppgave 2

Manuell innlegging av beløp på side 2 og 3 i næringsoppgave 2, når man benytter «Kun skatt»-modus i programmet, fungerer som det skal igjen.