Versjon 33.04.40

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.04.40

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.04.40

Dato: 23.06.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

Perioderapportering

Et problem vedrørende perioderapportering er utbedret. Ved bruk av enkeltperioder i rapporter og analyse ble disse verdiene akkumulert i forrige versjon. Disse viser nå kun periodens verdi igjen.

 

RF-1219

Det er gjort optimalisering så siden skal gå raskere for de med mange skjemaer.