Versjon 33.04.25

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.04.25

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.04.25

Dato: 28.05.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

Disponeringer

Det er gjort en rettelse av beregning av maksimalt konsernbidrag som man kan gi ut av finanssektoren.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Det er gjort forbedringer ved “Hent bilag” og ved funksjonaliteten for Linjevis dokumentasjon.

 

Altinn status

Det er nå rettet et problem som gjorde at status for Altinn – innsendelser i klientadministrasjon ble borte etter forrige oppdatering. Oppdater status eller gå inn og ut av årsoppgjøret for å se hakene.

 

Excel import RF-1084

Forbedring av Excelimport for realiserte driftsmidler i saldoskjemaer.