Versjon 33.01.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.01.01

 

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.01.01

Dato: 11.01.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

Offentlig regnskap - Rapportnoter

Det var et problem som gjorde at rapportnoter ikke var synlige i programmet. Dette er nå rettet, og alle skal ha fått tilbake notene som før.

 

Offentlige satser – KPI

Konsumprisindeks (KPI) er oppdatert med 2020-satser.

 

Rettledninger

Vi har oppdatert de tilgjengelige rettledningene.

 

Formue av ikke-utleid næringseiendom

 

Næringseiendomskalkulator har ikke oppdatert satsene for "beregnet kvadrameter leie", men for enkelte kommuner som har fått nytt kommunenr kan denne satsen ha endret seg fra forrige versjon. Men det er likevel ikke den endelige, da vi ikke har mottatt disse fra skatteetaten enda.