Versjon 33.04.20

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.04.20

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.04.20

Dato: 20.05.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

Pilot for ny skattemelding

Det er nå laget funksjonalitet som gjør at man kan få inn utskrift uten å åpne skattemeldingen i ekstern nettleser først. Dersom det ikke lengre er en gyldig validering (det vil si at dataene har vært endret siden siste validering), må det valideres før man får ut utskriften. Utskriften er tilgjengelig i skjermbildet «Skattemelding» i Maestro Årsoppgjør.

Skatteetaten har hatt en feil med rollen Regnskapsfører som ga feilmelding «Ikke nødvendige rettigheter». Denne feilen ble rettet mandag 3/5-2021. De av dere som har sett denne feilen, kan nå prøve pilot for ny skattemelding igjen.

 

Rapporter

Det er gjort en liten beregningsendring i kontantstrømrapporten når periode benyttes.

 

Offentlig regnskap

Det er gjort en endring i hvilke datoer som overføres til regnskapsperiode i offentlig regnskap for selskap med forlenget regnskapsår. Dersom selskapet har svart ja på forlenget regnskapsår i klientopplysninger er det datoene fra forlenget periode som overføres til offentlig regnskap.

 

Noteopplysninger (maskinelle)

Informasjonsteksten i skjermbildet er forbedret. Kontrollmeldingene knyttet til de maskinelle noteopplysningene er forbedret. Det er laget mulighet for sortering i kolonner i notene der det kan være aktuelt. Det er åpnet for innsending av 0-verdier eierandel i noten for aksjeeier.

 

Skatteberegning

Det er lagt til et valg for å skru av og på henting av kreditfradrag fra RF-1145.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Det er nå også mulig å hente bilag og beløp fra posteringer til dokumentasjonsbildet i regnskapsdokumentasjon og avstemming.

 

Regnskapsintegrasjoner – Tripletex

Det er nå rettet et problem som gjorde at det ikke var mulig å overføre null-linjer til Tripletex.

 

Utkast på utskrift

Det er nå mulig å skru på utkast på utskriften til rapporter. Dette valget finner du under innstillinger og utskrift.

 

Navngiving av utskrift/PDFer

Det er gjort en endring i navngivingen på utskrifter/PDFer til følgende: “Selskapets navn” + ”-” + “rapportens navn” + “dato”. Eksempel: "Maestro Soft AS - RF-1084 19.05.21"

 

Oljefelt

Oppdatert noen feil i utskriften for RF-1323 og RF-1120. Oppdatert import/eksport av RF-1120 slik at den samsvarer med skjermbildet/skjema.

 

Gruppering av driftsmidler

Når det er valgt en gruppering av driftsmidler så vil nå denne grupperingen huskes når du åpner og lukker årsoppgjør.

 

Maestro Årsoppgjør i skyen

Det er nå rettet et problem som gjorde at det ikke var mulig å hente ut eierspesifikk pdf-er i dokumentsett.

 

Årsskifte

Siste testing er gjort med hensyn til klargjøring for årsskiftekjøring.

 

Skattemelding merverdiavgift (RF-0002)

Vi har lagt til utskrift av oppgavene i fra skjermbildet. Det er også opprettet en eksport til Excel.

 

Søknad om utsettelse (RF-1113/RF-1114)

Her er det ikke gjort noen endringer i programmet. Du sender inn med datoen som står og så vil du i kvitteringen fra skatteetaten få riktig utsettelses dato som er 20.08.2021.

 

RF-1030 Skattemelding

Verdier i datofelter i post 1.5.6 er nå endret i forhold til formatering slik at de ikke stopper i kontroll ved innsendelse.

 

RF-1053

Visning av feil beløp i post 205 og 347 i spesifikasjonen til skjemautskriften er rettet.

 

RF-1224 Personinntekt

Feilen med at årets verdi fra justeringsfeltet i post 2.10 ikke ble tatt med i skjemautskrift er rettet.

 

RF-1125/RF-1223

Det er gjort en endring i sjablong-beregningen når parameteren antall måneder bilen har vært disponert er tatt i bruk, slik at vår beregning samsvarer med skatteetatens beregning.