Fellesmaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Fellesmaler

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0080

 

 

I Fellesmaler kan man opprette og dele maler som vil være tilgjengelige for alle brukere. Dette vil ofte være tidsbesparende, sammenlignet med å manuelt bygge nye maler, eller bruke import/eksport-funksjoner.

Man finner Fellesmaler under Fil.

 

2024-01-05_1446

 

NB! Fellesmaler kan kun slettes i skjermbildet Fellesmaler, ikke i andre skjermbilder (hvis man f.eks. er inne i Dokumentsett), selv om du har skrivetillatelse.

 

 

Tips!

Man kan eksportere notemaler opprettet på brukernivå i Malsenter til Fellesmaler, slik at disse blir tilgjengelig for alle brukere. Gå da til Malsenter og trykk på Eksport i øverste menylinje. Det opprettes da en .zip-fil som man lagrer på egen PC. Gå deretter til Fellesmaler > Malsenter, trykk Hent og deretter Import i øverste menylinje. Velg .zip-filen som ble lagret på egen PC, og følg veiviseren for å velge hvilke maler som skal importeres.

 

 

hmtoggle_arrow1Felles malsenter

 

 

hmtoggle_arrow1Rapportoppsett

 

 

hmtoggle_arrow1Dokumentsettmaler

 

 

hmtoggle_arrow1Delte rapporter/stiler

 

 

hmtoggle_arrow1Lagring og malkataloger

 

 

 

 

Relevante tema

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

notemaler

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak