Egendefinerte verdipapirrapporter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Verdipapirer >

Egendefinerte verdipapirrapporter

Man kan lage egendefinerte verdipapirrapporter ved å velge utskriften Verdipapirer, gruppert utskrift ny. Vinduet Rapportoppsett åpner seg, trykk på Rediger.

Det ligger to standardrapporter med i datasettet. Man kan nå opprette nye rapporter innenfor enten Beholdning eller Transaksjoner og lage eget navn på rapportene.

 

Ønsker man å lage et rapportoppsett som alle brukere skal ha tilgang til, gjør man dette under Fil > Fellesmaler > Rapportoppsett. Man kan også importere et rapportoppsett man allerede har laget til fellesmalene.

 

 

 

Opprett: Opprett en ny rapport, enten Verdipapirer - Beholdning eller Verdipapirer - Transaksjoner.

 

Kopi: Opprett en kopi av valgt rapport. NB! Man kan ikke redigere i standardrapportene, men man kan opprette en kopi av en standardrapport og redigere denne.

 

Slett: Man kan kun slette rapporter man selv har opprettet.

 

Endre navn: Endre navn på en rapport man selv har opprettet.

 

Import: Man kan importere rapportoppsett fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett.

 

Eksport: Brukes for å eksportere rapportoppsett til filformat. Kan så importeres til et annet Maestro Årsoppgjør-datasett, eller til Fellesmaler.

 

Utskrift: Gir utskrift av valgte rapport.

 

Eksport til Excel: Åpner valgte rapport i Excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over rapportene, i midten redigerer man valgt rapport.

 

Bildet som vises på skjermen har fem arkfaner:

Kolonner

Man kan fritt velge hvilke kolonner man vil ha med i rapporten. Man kan også endre rekkefølge ved å dra og slippe linjene eller flytte opp og ned med pilene i menyen. Man kan også velge Egendefinerte kolonneoverskrifter, velge om man vil justere teksten i valgt kolonne til høyre, senter eller venstre.

Til slutt kan man velge egendefinert format som f.eks. antall desimaler eller dato for en kolonne.

Format

Har avhuking for å vise akkurat denne rapporten i merket utskrift. Man kan også gjøre rapporten tilgjengelig i Offentlig regnskap til notebruk.

Det er også mulig å egendefinere overskriftene i rapporten.

Alternativer

Gir muligheter til å filtrere rapporten. Filteret lagres for den enkelte rapport.

Design

Gir en indikasjon på rapportoppsettet. Kolonnebreddene kan krympes og utvides med musepekeren. Bruk forhåndsvisningen for å se om hvordan effekten blir på rapporten.

For gruppering av rapporten kan man trekke den eller de kolonnene man vil gruppere opp i det grå feltet over kolonneoverskriftene. Man vil øyeblikkelig se endringer i gruppering.

Legg også merke til funksjoner på høyreklikk:

Sorter stigende/synkende. Rapporten sorteres etter den kolonnen man er plassert i når man velger sortering.

Kolonnesum kan skjules/vises for aktiv kolonne.

Snu fortegn. Beløp i aktiv kolonne kan få motsatt fortegn.

Forhåndsvisning

Se en forhåndsvisning av rapporten.

 

 

 

 

Se også Ofte stilte spørsmål - Verdipapirregisteret.