Forlenget regnskapsår

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere > Klientopplysninger >

Forlenget regnskapsår

Når et selskap er nystiftet så kan det første regnskapsåret strekke seg over maksimalt 18 måneder, jamfør regnskapslovens § 1-7 (2). I Norge så er standard regnskapsperiode satt til 1.1 til 31.12 (kalenderåret). Det er viktig å understreke at selv om regnskapsperioden kan være lengre enn tolv måneder for nystiftet selskaper, så gjelder ikke dette for skattemeldingen. Disse må leveres per 31.12 hvert år, selv om selskapet kun har eksistert i noen få måneder.

 

Maestro håndterer denne utfordringen i rapportgeneratoren.

 

hmtoggle_arrow1  Forlenget regnskapsår - År 1

hmtoggle_arrow1  Forlenget regnskapsår - År 2