Forlenget regnskapsår

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Forlenget regnskapsår

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Når et selskap er nystiftet så kan det første regnskapsåret strekke seg over maksimalt 18 måneder, jamfør regnskapslovens § 1-7 (2). I Norge er standard regnskapsperiode satt til 1.1 til 31.12 (kalenderåret). Det er viktig å understreke at selv om regnskapsperioden kan være lengre enn tolv måneder for nystiftet selskaper, så gjelder ikke dette for skattemeldingen. Disse må leveres per 31.12 hvert år, selv om selskapet kun har eksistert i noen få måneder.

 

 

 

hmtoggle_arrow1Forlenget regnskapsår - År 1

 

 

hmtoggle_arrow1Forlenget regnskapsår - År 2

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak