Dokumentsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming >

Dokumentsett

Sist oppdatert: 19.02.2024

 

 

I Dokumentsett kan man lage forskjellige pakker med rapporter for utskrift og deling. Dette vil ofte være tidsbesbesparende sammenlignet med å hente utskriftene fra de enkelte skjermbildene, eller ved avhukninger i Merket utskrift.

 

Eksempler på bruksområder:

Ved månedsrapportering til daglig leder, styret o.l.

Ligningspapirer osv til regnskapsfører eller revisor.

Utsendelse av oppgaver til aksjonærer, deltakere, sameiere, se også Generere eierspesifikke dokumenter.

 

 

 

Fane Dokumentsett

Opprett: Opprett nytt dokumentsett.

 

Slett: Slett valgte dokumentsett, trykk på pilen under Slett for å få opp valg om å slette alle dokumentsett.

 

Mal: Her finner man tre valg:

oHent fra mal: Hent dokumentsett-mal.

oLagre til mal: Lagre dokumentsett som en mal. Dokumentsettet lagres som en dokumentsett-mal hos brukeren, og kan da hentes inn til andre datasett brukeren har tilgang til.

oLagre til fellesmal: Lagre dokumentsett som en fellesmal. Kun enkelte brukere har tilgang til å lage og redigere fellesmaler. Dokumentsett-malen lagres som en fellesmal og blir tilgjengelig for alle brukere, og kan da hentes inn til alle datasett brukerne har tilgang til.

 

Flytt opp/Flytt ned: Flytt markerte dokumentsett opp eller ned i liste til venstre under øverste menylinje.

 

Utskrift: Skriv ut valgte dokumentsett.

 

Import: Åpner en veiviser hvor man kan importere dokumentsett fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller en dokumensett-fil.

 

Eksport: Eksporter valgte dokumentsett til en dokumentsett-fil.

 

Forsendelse: Oppretter en forsendelse via e-post av valgte dokumentsett. Her finner man også valg om å generere eierspesifikke dokumenter.

 

Topptekst/Bunntekst: Velg topptekst/bunntekst til bruk på utskrifter fra Offentlig regnskap.

 

Nummerering: Endre første sidenummer, påvirker utskrifter fra Offentlig regnskap og enkelte rapportutskrifter.

 

Språk/Skalering/Tallformat: Endre språk, skalering eller tallformat ved utskrifter fra Offentlig regnskap.

 

Stil: Endre stil ved utskrifter fra Offentlig regnskap.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Fane Deling

Del til Revisjon: Opprett kobling til Maestro Revisjon via Delingstjenesten, for å dele dokumentsett.

 

Del dette dokumentsettet: Velg flere/alle dokumentsett som skal deles til Maestro Revisjon. Dokumentsett som skal deles vil få et lite sky-ikon ved seg i listen til venstre under øverste menylinje.

 

Oppbygging

 

Skjermildet er delt i to. Til venstre vises en liste over alle opprettede dokumentsett. Maestro Standard-dokumentsett vil automatisk følge med i alle datasett.

 

I midten vises hvilke rapporter som inngår i dokumentsettet, og man har flere valg for redigering.

I Maestro Standard-dokumentsett ligger rapportene Offentlig regnskap, Skattemelding og Næringsoppgave.

 

Man kan her legge til og fjerne dokumenter, bruke pil opp/pil ned for å endre rekkefølgen og sende dokumenter til e-signering via Signant.

 

Ved det grønne plusstegnet "Legg til dokument" er det flere valg:

Opprett dokument:Oppretter en ny, tom .rtf-fil.

Opprett regneark: Oppretter et regneark.

Legg til dokument: Legg til nytt dokument i dokumentsenteret fra lagret plass på egen pc.

Legg til fra merket utskrift: Legg til dokumenter fra Merket utskrift.

Legg til fra dokumentsenter: Legg til dokumenter fra Dokumentsenter.

Skann dokument: Hvis man er tilknyttet skanner, skanner og lagrer eksternt dokument.

Innstillinger for skanner: Åpner Innstillinger > Skanner.

 

2022-10-10_1458

 

 

hmtoggle_arrow1Eksempel - Ligningspapirer osv til regnskapsfører eller revisor