Kontroll og validering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Kontroll og validering

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

I Steg 2 - Kontroll sammenligner og kontrollerer vi verdiene i Resultat- og Balanserapporten utarbeidet i Maestro mot verdiene i Brønnøysundrapporten, og retter opp eventuelle valideringsmeldinger.

clip0031

 

 

 

 

 

Under kan du lese om:

 

Resultat og balanserapporten

Valideringsmeldinger

 

 

 

 

Resultatrapporten og Balanserapporten

Skjermbildet viser grensesnittet mellom resultat- og balanserapporten i Maestro og Brønnøysundrapporten (Altinn). Maestros resultat-/balanserapport vises på venstre side og Brønnøysundrapporten på høyre side.

 

 

hmtoggle_arrow1Hva er "Brønnøysundrapporten (Altinn)"?

 

 

Koblingen mellom regnskapslinjene i Maestros rapporter og Brønnøysundrapporten avhenger av altinnkodene som er angitt per rapportlinje i Rapportgeneratoren.

Når man bruker standardrapportene i Maestro er altinnkodene ferdig angitt på alle rapportlinjene, og det er mulig å overstyre disse dersom man ønsker det.

Har man lagt til egne rapportlinjer i resultatrapporten eller balanserapporten må man huske å angi altinnkode selv, slik at denne kommer med i Brønnøysundrapporten.

 

Når det er samsvar mellom rapporten i Maestro og Brønnøysund vil det stå "OK" i statusfeltet:

2020-11-04_1416

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan overstyre altinnkobliner?

 

 

hmtoggle_arrow1Hva gjør jeg dersom det er avvik mellom resultat-/balanserapporten og brønnøysundrapporten?

 

 

hmtoggle_arrow1Utskrift av Brønnøysundrapporten

 

 

 

 

 

Valideringsmeldinger

Valideringsmeldinger er Maestros kontrollfunksjon. Har man fått en valideringsmelding med et rødt utropstegn vil årsregnskapet mest sannsynlig stoppe ved innsendelse til Altinn.

 

 

2023-12-05_1204

Feil

 

 

hmtoggle_arrow1Ulik sum/Ulik årsresultat for i år/i fjor offentlig regnskap og næringsoppgave.

 

hmtoggle_arrow1Det er oppgitt verdier for investering datterselskap i balansen, men det er ikke krysset av for Mor i konsern i klientopplysninger.

 

hmtoggle_arrow1Linje XXX fra Resultatrapporten/Balanserapporten avviker fra Brønnøysundrapporten.

 

hmtoggle_arrow1Dato for fastsettelse av regnskap er ikke oppgitt

 

hmtoggle_arrow1Representant som bekrefter at regnskapet er fastsatt av kompetent organ er ikke valgt

 

hmtoggle_arrow1Kontaktpersoner er ikke valgt

 

hmtoggle_arrow1Det er ikke oppgitt gyldig epostadresse på noen av kontaktpersonene.

 

hmtoggle_arrow1Påkrevet verdi mangler i "Note: Antall årsverk / Årsverk": Antall årsverk i regnskapsåret: Antall

 

hmtoggle_arrow1Dato for fastsettelse av regnskap må være etter utløpet av regnskapsåret

 

hmtoggle_arrow1Dato for fastsettelse av regnskap kan ikke være senere enn dagens dato

 

 

 

2023-12-05_1208

Advarsler

 

 

hmtoggle_arrow1Kontroller rekkefølge av notene i offentlig regnskap. Noter som bør kontrolleres: X, X, X ...

 

hmtoggle_arrow1Kontrollmelding for noter (X)

 

hmtoggle_arrow1Linje XXX i rapportgenerator er valgt å ikke vises, men har beløp.

 

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

forsideoffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak