Kataloger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Kataloger

Programkatalog

Viser hvor programmet kjøres fra.

 

Datasettkatalog

Her velger du hvilken mappe som skal være standard for datasett lagring.

 

Flere kataloger

Her kan du sette opp en egendefinert liste over kataloger du vil åpne datasett fra. Katalogene som registreres her vil du i åpningsbildet finne igjen under knappen Åpne en mappe.

 

Deponikatalog

Her velger du hvilken mappe som skal brukes til deponi, etter at du har slått på funksjonen (Instillinger > Generelt).

 

Sikkerhetskopikatalog

Her velger du hvilken mappe som skal brukes til sikkerhetskopier (Åpningsbildet > Datasett > Lag sikkerhetskopi).

 

Malkatalog

Katalog hvor egne notemaler, importdefinisjoner osv. plasseres av programmet. Merk at de ulike typene maler lagres i underkataloger i den katalogen du angir her. Dersom du ønsker å legge inn en mal manuelt anbefaler vi at du først lagrer en mal fra programmet for å se hvilken undermappe som benyttes.