Noterekkefølge

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Noterekkefølge

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Vi anbefaler at man setter nummerrekkefølgen på notene etter rapportlinjene i Resultat- og Balanserapporten iht. rskl. § 7-1 a.

 

Det finnes en funksjon i Maestro som gir automatisk nummerering iht. rapportlinjene:

Gå til Steg 1 - Utarbeidelse > Noter og trykk på knappen Renummerere automatisk i øverste menylinje, og videre Iht. rapportlinjer som vist på bildet under.

2023-07-19_1452

 

 

 

Man velger hvilket notenummer som skal være det første i Utskriftsoppsett:

2023-11-23_1538

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

notesett

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak