Malsenter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning >

Malsenter

Malsenteret gir en oversikt over alle maler for noter, topp-/bunntekst og regnskapsanalyser tilgjengelig for brukeren.

 

 

Legg til: Lager en ny, blank mal. Denne legger seg i listen "Mine redigerbare maler".

 

Kopier: Lager en kopi av markert mal. Denne legger seg i listen "Mine redigerbare maler".

 

Rediger: Åpner mal for redigering i nytt vindu. Se Noteverk for mer informasjon om redigering av noter. Det er kun mulig å redigere maler som ligger i listen "Mine redigerbare maler".

 

Slett: Sletter markert mal. Det er kun mulig å slette maler som ligger i listen "Mine redigerbare maler".

 

Egenskaper: Se/endre Egenskaper til markert mal. Det er kun mulig å se/endre egenskaper til maler som ligger i listen "Mine redigerbare maler".

 

Utskrift: Gir utskrift av markert mal.

 

Import: Åpner en veiviser hvor man kan importere maler fra en .zip-fil eller Fellesmaler.

 

Eksport: Eksporter alle maler fra "Mine redigerbare maler" til en .zip-fil.

 

Notesett: Åpner nytt vindu hvor man har mulighet til å redigere eller opprette nye notesett.

 

Andre funksjoner: Her finner man valgene: Hent maler fra annet språk og Malvariabler.

 

Språk: Man kan velge mellom Norsk, bokmål, Norsk, nynorsk, Engelsk og Tysk.

 

Skalering: Man kan velge mellom Beløp, Tusen og Millioner.

 

Tallformat: Man kan velge mellom Standard null og negativ, Null som strek, Negativ i parantes og Null som strek, Negativ i parantes.

 

Stil: Ved å trykke på denne knappen får man mulighet til å velge et annet stilsett, eller man kan endre formatet på de enkelte stilene under Innstillinger.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to. Til høyre ser man en forhåndsvisning av markert notemal. Til venstre ser man en liste med alle notemaler tilgjengelig for brukeren i datasettet.

 

Denne er delt opp i tre:

2022-10-04_1015

 

Fellesmaler: Maler delt via Fellesmaler. I Malsenter har man lesetilgang til disse malene, og malene kan kun redigeres av bruker med tilgang til Fellesmaler. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

 

Maestro standardmaler: Maler utarbeidet av Maestro. I Malsenter har man lesetilgang til disse malene, og malene kan ikke redigeres direkte. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

 

Mine redigerbare maler: Maler tilgjengelig på brukernivå for redigering. Marker mal som skal redigeres og trykk på Rediger i øverste menylinje.

 

Velger man en Fellesmal eller Maestro standardmal for å redigere, opprettes det en en kopi av malen. Arbeid med redigering foregår på kopien. Mal endres derfor ikke, bruker gjør kun endringer på sin kopi. Oppdatering av Maestro Standardmaler fra vår side påvirker da heller ikke brukerens kopi.

 

Notemalen lagres hos brukeren, og kan gjenbrukes i brukerens andre datasett.

 

Tips!

Man kan eksportere notemaler opprettet på brukernivå i Malsenter til Fellesmaler, slik at disse blir tilgjengelig for alle brukere. Gå da til Malsenter og trykk på Eksport i øverste menylinje. Det opprettes da en .zip-fil som man lagrer på egen PC. Gå deretter til Fellesmaler > Malsenter, trykk Hent og deretter Import i øverste menylinje. Velg .zip-filen som ble lagret på egen PC, og følg veiviseren for å velge hvilke maler som skal importeres.

 

Se også:

Noteverk

OSS Offentlig regnskap