Notemaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Notemaler

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0082

clip0083

clip0080

 

 

 

 

 

 

Malsenteret gir en oversikt over alle maler for noter, topp-/bunntekst og regnskapsanalyser tilgjengelig for brukeren. 

2022-10-04_1015

 

Fellesmaler: Maler delt via Fellesmaler. I Malsenter har man lesetilgang til disse malene, og malene kan kun redigeres av bruker med tilgang til Fellesmaler. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

 

hmtoggle_arrow1Tips om fellesmaler

 

 

Maestro standardmaler: Maler utarbeidet av Maestro. I Malsenter har man lesetilgang til disse malene, og malene kan ikke redigeres direkte. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

 

 

Mine redigerbare maler: Maler tilgjengelig på brukernivå for redigering. Notemalene lagres hos brukeren, og kan gjenbrukes av brukeren på andre klienter.

 

 

 

 

I dette skjermbildet jobber man alltid på brukernivå med redigering, kopiering, sletting osv. Gå til Fellesmaler dersom du ønsker å gjøre globale endringer.

 

 

Opprette nye notemaler

Man kan enten opprette en ny, blank notemal ved å trykke på Legg til i øverste menylinje:

2023-12-05_1048

 

 

 

Eller ta utgangspunkt i en eksisterende notemal. Dette kan være en eksisterende notemal fra Fellesmaler, Maestro standardmaler eller en annen Redigerbar mal.

Stå markert på notemalen og trykk på knappen Kopier i øverste menylinje.

2023-12-05_1030

 

 

 

Man kan også opprette egne notemaler direkte fra Offentlig regnskap ved å høyreklikke i noten og velge Lagre til egen malsamling:

2023-12-05_1051

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak