Notemaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Notemaler

Sist oppdatert: 05.12.2023

 

 

Tips! Vi har laget følgende instruksjonsvideoer om emnet:

Notemaler

Note til malsenter

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak

 

 

 

 

 

Tips!

Man kan eksportere notemaler opprettet på brukernivå i Malsenter til Fellesmaler, slik at disse blir tilgjengelig for alle brukere. Gå da til Malsenter og trykk på Eksport i øverste menylinje. Det opprettes da en .zip-fil som man lagrer på egen PC. Gå deretter til Fellesmaler > Malsenter, trykk Hent og deretter Import i øverste menylinje. Velg .zip-filen som ble lagret på egen PC, og følg veiviseren for å velge hvilke maler som skal importeres.

 

 

Malsenteret gir en oversikt over alle maler for noter, topp-/bunntekst og regnskapsanalyser tilgjengelig for brukeren. 

2022-10-04_1015

 

Fellesmaler: Maler delt via Fellesmaler. I Malsenter har man lesetilgang til disse malene, og malene kan kun redigeres av bruker med tilgang til Fellesmaler. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

Maestro standardmaler: Maler utarbeidet av Maestro. I Malsenter har man lesetilgang til disse malene, og malene kan ikke redigeres direkte. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

Mine redigerbare maler: Maler tilgjengelig på brukernivå for redigering. Notemalene lagres hos brukeren, og kan gjenbrukes av brukeren på andre klienter.

 

 

 

 

I dette skjermbildet jobber man alltid på brukernivå med redigering, kopiering, sletting osv. Gå til Fellesmaler dersom du ønsker å gjøre globale endringer.

 

 

Opprette nye notemaler

Man kan enten opprette en ny, blank notemal ved å trykke på Legg til i øverste menylinje:

2023-12-05_1048

 

 

 

Eller ta utgangspunkt i en eksisterende notemal. Dette kan være en eksisterende notemal fra Fellesmaler, Maestro standardmaler eller en annen Redigerbar mal.

Stå markert på notemalen og trykk på knappen Kopier i øverste menylinje.

2023-12-05_1030

 

 

 

Man kan også opprette egne notemaler direkte fra Offentlig regnskap ved å høyreklikke i noten og velge Lagre til egen malsamling:

2023-12-05_1051