Mellombalanse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap >

Mellombalanse

1. januar 2021 skal mellombalanse sendes inn til Regnskapsregisteret. Denne lovendringen gjelder mellombalanser som grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv. Innsending til Regnskapsregisteret gjøres i nytt skjema, RR-0200 Mellombalanse.

 

 

 

1.

Velg ønsket periode øverst i Maestro

(OBS! Alle åpne skjemaer/skjermbilder må være lukket først)

 

2021-08-13_1246

 

2.

Importer saldobalanse, enten via regnskapsintegrasjon eller annen type import

 

2021-08-13_1242

 

3.

Vær obs på utfylling av datoer under Steg 1 - Utarbeidelse > Regnskap i venstremenyen, i Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap

 

2021-08-13_1243

 

4.

Ved innsending til Altinn vil forsendelsestype være Mellombalanse

 

2021-08-13_1244