Signering og innsending

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Signering og innsending

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0115 

 

Se også emnet Altinn.

 

 

 

 

Hensikten med Steg 3 - Signering og innsending er å effektivisere prosessen med å innhente signaturer og sende inn årsregnskapet til Altinn.

clip0033

 

 

 

 

Under kan du lese om:

 

Sluttdokumenter

Elektronisk signering

Innsending til Altinn

 

 

 

 

Sluttdokumenter

 

Når man oppretter sluttdokumenter generer Maestro en .pdf med forside, resultat, balanse, noter og ev. annen dokumentasjon.

 

hmtoggle_arrow1Opprette sluttdokumenter

 

 

hmtoggle_arrow1Tips!

 

 

hmtoggle_arrow1Støttede filtyper

 

 

 

 

Elektronisk signering

 

 

Elektronisk signatur av offentlig regnskap er gratis når man utfører signeringen via Maestro Årsoppgjør.

 

 

2020-11-05_1327

Signants løsning har et bruksområde utover signering av Offentlig regnskap og kan brukes på alle dokumenter forutsatt at det er i et PDF-format. Det kan gjelde dokumenter som:

Arbeidsavtaler

Engasjementsbrev

Kontrakter

 

For ytterligere informasjon se Signants hjemmeside.

 

 

 

Når pdf-en med offentlig regnskap er generert kan man benytte Maestros signaturløsning, Signant, til å få dokumentet elektronisk signert.

Forutsetningene for å kunne benytte løsningen er:

At man benytter dokumenttypen pdf.

At avsender/mottaker har bank-id brikke/bank-id på mobil eller buypass for å identifisere seg.

At avsender har e-posten til mottaker.

 

 

hmtoggle_arrow1Sende til signering

 

 

hmtoggle_arrow1Avansert

 

 

hmtoggle_arrow1Dokumentet er signert av alle mottakere

 

 

hmtoggle_arrow1Tips!

 

 

hmtoggle_arrow1Manuell signering

 

 

 

 

 

Innsending til Altinn

 

 

Når man har fått tilbake det signerte årsregnskapet er neste steg å levere det inn til Altinn.

 

Sist opprettet sluttdokumentasjon og revisjonsberetning blir automatisk merket for innsending til Altinn (binderssymbol). Denne merkingen kan fritt endes slik man ønsker.

Generering av protokoller og andre dokumenter får ikke automatisk merke for innsending til Altinn (binderssymbol), men man kan merke selv ved behov. Merking/fjerning kan utføres ved å dobbeltklikke i Altinn-kolonnen til venstre i bildet eller i høyreklikkmenyen.

clip0034

 

Trykk på Innlevering til Altinn og en veiviser starter. Velg Ny forsendelse. Fyll ut Datasystem-id og passord og velg Forsendelsestype: Offentlig Regnskap:

2023-11-02_1649

 

Man kan også her legge til andre vedlegg om man ønsker. Fullfør veiviseren og send inn.

2023-07-19_1439

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

forsideoffreg

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

stilogsprak