Rapportredigering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Rapportredigering

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0114

clip0115


 

 

 

 

 

I Rapportgeneratoren kan man redigere, importere, opprette, slette og dele rapporter.

Se også emnet Rapportgenerator for veiledning og beskrivelse av detaljene i skjermbildet.

 

 

Under kan du lese om:

 

Redigere rapport

Hovedrapport og underrapport

Anvendelser

Merket utskrift

Dele rapporter

Ofte stilte spørsmål

 

 

 

 

Redigere rapport

Trykk på Rediger eller dobbelttrykk på en rapport for å redigere den.

 

hmtoggle_arrow1Opprett en ny rapport

 

 

hmtoggle_arrow1Import ny rapport

 

 

 

 

 

Hovedrapport og underrapport

I skjermbildet under er det laget to underrapporter for henholdsvis resultatregnskapet og balansen.

Hovedrapporten er det store blå-ikonet mens underrapportene ligger rett under (markert med rød boks). Se Ofte stilte spørsmål for framgangsmåte for hvordan man lager spesifiserte rapporter.
2020-11-23_1136

 

hmtoggle_arrow1Lage spesifisert rapport

 
 

 

 

 

Anvendelser

Dette viser anvendelsen av rapporten, blant annet om den skal sendes til Altinn.

 

hmtoggle_arrow1Ved å trykke på anvendelser får man fram følgende valg:

 

 

 

 

Merket utskrift

Viser om dokumentet er en del av utskriftsmulighetene i Rapportering og Altinn > Merket Utskrift.

 

 

 

 

 

Dele rapporter

 

Importfunksjonen versus Delte rapporter/stiler

Ved bruk av importfunksjonen hentes det inn rapport og stil fra et annet datasett en gang. Endringer av rapportene i mal-datasettet vil ikke oppdateres for gjeldende datasett. For å få med endringer til gjeldene datasett må det gjøres en ny import fra mal-datasett.

 

Ved bruk av Delte rapporter/stiler vil endringer i mal-datasettet automatisk oppdateres i samtlige datasett. Oppdateringen skjer ved ny start av gjeldende datasettet, etter at endringen er utført på mal-datasettet.

 

 

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

hmtoggle_arrow1Hvordan redigerer man en enkelt linje?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan koble en konto til en linje i rapporten?

 

hmtoggle_arrow1Hvorfor vises kun årets tall ved utskrift av resultat og/eller balanse?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan setter man inn underskrifter?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan stiller man inn at linjen skal være med i rapporten selv om den går i 0?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan dele/eksportere nye rapporter til andre datasett?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan dele en rapport?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fungerer summering?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan viser man kostnadene med minustegn?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan importere delt rapport/stil?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan importer rapporter og stiler ved bruk av importfunksjonen?

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

noteveiviser

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak