Offentlig regnskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning >

Offentlig regnskap

I dette skjermbildet jobber man med utarbeidelsen av årsregnskapet og årsberetningen til selskapet.

 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt kontantstrømoppstilling (unntak for små foretak) og revisjonsberetning (unntak for selskaper som har fravalgt revisjon).

 

I Maestro utarbeides resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen i Rapportgeneratoren, mens skjermbildet for offentlig regnskap i hovedsak tar for seg utarbeidelsen av noteverket og årsberetningen.

 

 

Offentlig regnskap - prosess

I Maestro utarbeider man det offentlige regnskapet gjennom 3 steg:

Steg 1 - Utarbeidelse

oNoteverk

oHentefelter

Steg 2 - Kontroll

Steg 3 - Signering og innsending

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å effektivisere utarbeidelsen av årsregnskapet ytterligere har vi samlet ofte stilte spørsmål og problemstillinger her:

Ofte stilte spørsmål (OSS) > Offentlig Regnskap