Offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Offentlig regnskap

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

I Offentlig regnskap får man på plass noteverket, kontantstrømoppstillingen og årsberetningen. Sammen med Rapportgeneratoren vil man her utforme årsregnskap, mellombalanse og annen rapportering.

 

I Maestro produserer vi det offentlige regnskapet gjennom 3 steg:

Steg 1 - Utarbeidelse jobber vi med Rapportredigering, Stil og Språk, Forside, Noter, Kontantstrøm og ev. andre papirer som Egenkapitaloppstilling, Generalforsamlingsprotokoll, Årsberetning og Fullstendighetserklæring.

Steg 2 - Kontroll her sammenligner og kontrollerer vi verdiene i Resultat- og Balanserapporten utarbeidet i Maestro mot verdiene i Brønnøysundrapporten, og retter opp eventuelle valideringsmeldinger.

Steg 3 - Signering og innsending her oppretter vi først en signeringsversjon av årsregnskapet, deretter sendes denne ut for signering (gratis) via Signant. Tilslutt gjennomføres innsendingen til Altinn.

2023-11-23_1754

 

 

 

 

 

 

Under kan du lese om:

RR-rapport, dato og representanter

Fjorårstall fra Brreg

Ofte stilte spørsmål

 

 

Hjelpevideoer

clip0084

clip0085

clip0086

clip0114

clip0082

clip0115

clip0087

clip0083

clip0080

 

 

 

 

RR-rapport, dato og representanter

I underoverskriften Regnskap kan man se opplysninger som følger med den elektroniske rapporten til Brønnøysundregisterne.

 

hmtoggle_arrow1Pliktige opplysninger

 

 

 

 

 

 

Fjorårstall fra Brreg

Det er mulig å importere fjorårstall til årsregnskapet fra Altinn/Brønnøysundregistrene.

NB! Dette anbefales egentlig kun dersom man ikke har tilgang til fjorårets saldobalanse.

 

 

hmtoggle_arrow1Fremgangsmåte

 

 

 

hmtoggle_arrow1Skru av/på fjorårstall

 

 

 

hmtoggle_arrow1Endre fjorårstall

 

 

 

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

hmtoggle_arrow1Egenkapitaloppstilling

 

 

hmtoggle_arrow1Notekoblinger og eksterne noter

 

 

hmtoggle_arrow1Revisjonsberetning og andre dokumenter

 

 

hmtoggle_arrow1Overføre notekoblinger

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

noterekkefolge

notesett

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak