Aksjekapitalendringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Aksjekapitalendringer

Sist oppdatert: 11.04.2024

 

 

Skjermbildet utgjør sammen med Aksjonærregister og aksjeeierbok, eieropplysningene for selskapet, og danner grunnlaget for innlevering av aksjonærregisteroppgaven og oppgave til aksjonær(ene).

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Aksjekapital og Aksjonærregister og aksjebok

 

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1 Hent fra Altinn

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan legge til aksjekapitalendringer

 

 

hmtoggle_arrow1 Hjelpevideoer

 

 

Se også Hurtigstart Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

 

Relevante tema

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi