Aksjekapital

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

Aksjekapital

Skjermbildet utgjør sammen med Aksjonærregister og aksjebok, eieropplysningene for klienten og danner grunnlaget for innlevering av aksjonærregisteroppgaven.

 

Tips! Vi har laget følgende instruksjonsvideoer om emnet:

1. Hvordan opprette aksjonærer

2. Hvordan legge til aksjekapitalendringer

3. Hvordan registrere kjøp og salg

4. Hvordan registrere utbytte

5. Hvordan skjevdele utbytte

6. Hvordan rapportere aksjonærlån

 

 

 

Oppdater: Oppdaterer informasjon etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av aksjonærregisteroppgaven (RF - 1086), aksjonæroppgave  eller aksjekapitalendringene. Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.

 

Hent fra Altinn: Her er det to valg:

Hent preutfylte verdier fra Altinn: Åpner en veiviser i et nytt vindu hvor man kan laste ned verdier fra Skatteetaten basert på sist godkjente oppgave.

Hent tidligere innsendte verdier fra Altinn: Åpner en veiviser i et nytt vindu hvor man velger hvilken tidligere innsendt oppgave man vil hente verdier fra, det kan være fra tidligere innsendt oppgave sendt inn i år eller tidligere år. Dersom man har sendt inn for flere aksjeklasser burde disse importeres én og én.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen Andre funksjoner får man mulighet til å:

oEndre aksjeklasse: Denne funksjonen er nyttig dersom man for eksempel feilaktig har registrert en aksje som ordinær aksje, men aksjen skulle vært en annen aksjeklasse. Da trykker man på Endre aksjeklasse velger hvilke aksjetype man ønsker å endre til i nedtrekksmenyen.

oRISK-register: RISK-verdiene (Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital) var forgjengeren til skjermingsfradraget og vil være en faktor som påvirker «sum skjermingsfradrag». Siste RISK-beløp ble beregnet 1. januar 2006. I Maestro registrerer man RISK-verdier manuelt.

oTekstdokument: legge til tekst til dokumentet ved innsending til Altinn

 

Vis bare aktive aksjeklasser: Denne knappen gjør det mulig å bare vise  aktive aksjeklasser i margen til venstre i skjermbildet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag som omfatter begrepet Aksjekapital.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

 

 

hmtoggle_arrow1 Aksjeklasser: Oversikt over kapitalendringer på selskapsnivå

 

hmtoggle_arrow1 Den enkelte aksjeklasse

 

hmtoggle_arrow1 Utbytte

 

hmtoggle_arrow1 Aksjekapitalendringer

 

hmtoggle_arrow1 Kjøp og salg

 

hmtoggle_arrow1 Kom igang med aksjonærregisteroppgaven

 

 

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.