Fisjon/Fusjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Fisjon/Fusjon

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer og webinar

clip0064

clip0116

 

 

 

 

 

 

Tips! For de fleste av oss er ikke innrapportering av fisjon og/eller fusjon i aksjonærregisteroppgaven et hverdagslig gjøremål. Ett tips er å først lage seg en oversikt på papir eller i excel og tegne seg et lite kart med hva som skjer før, under og etter fisjonen/fusjonen. Da får man straks en bedre følelse på hva det forventede sluttresultat vil bli.

 

 

 

 

Veiledningene under er hentet fra Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgaven i Maestro:

 

 

Fisjon og fusjon

 

icons8-minus-26 Fisjon ved nedsettelse av pålydende med oppsplitting av selskap

 

 

icons8-minus-26 Fisjon ved innløsning av aksjer

 

 

icons8-minus-26 Fisjon ved nedsettelse av pålydende

 

 

icons8-minus-26 Fisjon-fusjon (ved innløsning av aksjer i overdragende selskap og økning av pålydende i det overtakende)

 

 

icons8-minus-26 Mor/datter-fusjon

 

 

icons8-minus-26 Ordinær opptaksfusjon

 

 

icons8-minus-26 Omvendt Mor/datter-fusjon

 

 

icons8-minus-26 Forenkelt fusjon etter asl §13 - 24 (søsterfusjon)

 

 

icons8-minus-26 Trekantfusjon, konsernfusjon med vederlag i mor med økning av pålydende

 

 

icons8-minus-26 Trekantfusjon, konsernfusjon med vederlagsaksjer i mor

 

 

icons8-minus-26 Overføring med skattemessig kontinuitet (brukes ved fisjon og fusjon)

 

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjekapitalendringer

aksjonærer

aksjonærlån

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi