Årets formuesverdi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Årets formuesverdi

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Jmf rettledningen til aksjonærregisteroppgaven (side 3) skal post 7 Total formuesverdi for selskapet fylles dersom selskapet er nystiftet, har forhøyet/satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra/utbetaling til aksjonærene.

 

Videre står det i rettledningen:

Dersom selskapets formuesverdi ikke er klar i ovennevnte tilfeller (til tidspunkt for innlevering av denne oppgaven) og selskapet ikke fører verdien i post 7 vil de personlige aksjonærene ikke få sin aksjeformue fra dette selskapet forhåndsutfylt i sin skattemelding. Aksjonærene må da selv føre opp skattemessig formuesverdi fra aksjeselskapet i sin skattemelding og levere denne. Disse aksjonærene vil få tilsendt en ny Aksjeoppgave (RF-1088) etter at aksjeselskapet har levert sin skattemelding. Denne vil vise formuesverdien som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen og aksjonær må da selv ev. korrigere sin skattefastsetting (endre levert skattemelding).

 

Gå til Aksjekapital > Aksjeklasser og sett en hake ved boksen "Rapporter årets formuesverdi til aksjonærregisteret hos SKD. Aktuelt ved kapitalendring.", da blir boksen Total formuesverdi tilgjengelig, og man kan fylle beløp manuelt eller hente verdi fra skattemeldingen:

2023-10-17_0957

 

 

Se også Aksjekapitalendringer > Ofte stilte spørsmål og Kontroll av data.

 

 

 

 

Relevante tema

aksjekapitalendringer

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte